SUOMEN 1700-LUVUN TUTKIMUKSEN SEURA | FINSKA SÄLLSKAPET FÖR 1700-TALSSTUDIER


Sällskapets hemsida flyttar till adressen
http://www.helsinki.fi/historia/1700/
.
Flyttningen är en följd av att historiska institutionen vid Helsingfors universitet, som tillsvidare är värd för vår hemsida, förnyat sina websidor.
Den nya adressen har redan tagit i bruk. Innehållet är det samma som tidigare.


Seuramme kotisivut muuttavat osoitteeseen
http://www.helsinki.fi/historia/1700/

Muuton syy on Helsingin yliopiston historian laitoksen kotisivujen uudistus.
Uusi osoite on jo voimassa. Kotisivujen sisältö on sama kuin ennenkin.