JOHDATUS TIETEENFILOSOFIAAN

© Ilpo Halonen 2009

ETUSIVU


Kuulustelussa suoritetaan luennoilla esitetty materiaali sekä seuraava artikkeli:

Raatikainen, Panu, ”Ihmistieteet – tiedettä vai tulkintaa?”, teoksessa Anneli Meurman-Solin & Ilkka Pyysiäinen (toim.) Ihmistieteet tänään, Gaudeamus, Helsinki 2005, myös internet-osoitteessa

http://www.mv.helsinki.fi/home/praatika/

 


Kurssisivujen materiaalia saa käyttää ainoastaan henkilökohtaisiin opiskelutarkoituksiin!


09.02.2009 Luento 1

12.02.2009 Luento 2

23.02.2009 Luento 3

26.02.2009 Luento 4

02.03.2009 Luento 5

05.03.2009 Luento 6

09.03.2009 Luento 7

12.03.2009 Luento 8


wpe1.jpg (11144 bytes)

ilpo.halonen@helsinki.fi

Viimeksi muokattu 12.03.2009