Varhainen asbestikeramiikka


Sisältö

Tutkimushistoria

Kuvaus

Kirjallisuus

Carpelan, Christian 1979
Om asbestkeramikens historia i Fennoskandien. Finskt Museum 1978.
Edgren, Torsten 1966
Jäkärlä-gruppen. En västfinsk kulturgrupp under yngre stenålder. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 64.
Lavento, Mika 1989
Suomussalmen Juntusrannan särkkäalueen keramiikka.Pro gradu -tutkielma. Käsikirjoitus, Helsingin yliopiston arkeologian laitos.
Lavento, Mika 1992
A preliminary analysis of the ceramics of the Ruhtinansalmi dwelling-site complex in Kainuu, Northern Finland. Fennoscandia archaeologica IX (1992).
Lavento, Mika & Hornytzkyj, Seppo 1996
Asbestos types and their distribution in the Neolithic, Early Metal Period and Iron Age pottery in Finland and Eastern Karelia. Pithouses and Potmakers in Eastern Finland. Reports of the Ancient Lake Saimaa Project. Helsinki Papers in Archaeology No. 9.
Meinander, C.F. 1959
Asbestikeramiikka - suomalainen keksintö. Mineraalirakentaja 1959:1.
Miettinen, Timo 1994
Kiteen ja Rääkkylän esihistoria. Pitäjä rajojen mailla. Kitee ja Rääkkylä vuoteen 1870. Jyväskylä.
Pesonen, Petro 1995
Hut floor areas and ceramics - an analysis of an excavation area in Rääkkylä Pörrinmökki settlement site, Northern Carelia. Fennoscandia archaeologica XII (1995).
Pesonen, Petro 1995
Varhainen asbestikeramiikka. Käsikirjoitus. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston arkeologian laitos.
Pesonen, Petro 1996
Early Asbestos Ware. Pithouses and Potmakers in Eastern Finland. Reports of the Ancient Lake Saimaa Project. Helsinki Papers in Archaeology n:o 9.
Pälsi, Sakari 1915
Riukjärven ja Piiskunsalmen kivikautiset asuinpaikat Kaukolassa. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja XXVIII.
Pohjakallio, Lauri 1984
Esihistoria. Vieremän kirja.
Tallgren, A.M. 1935
Eräitä epäselviä muinaislöytöjä. Suomen Museo 1934.
Äyräpää, Aarne 1935
Muutama sana Parikkalan Kaunissaaren asuinpaikkalöydöistä (edellisen kirjoituksen johdosta). Suomen Museo 1934.

Varhaisen asbestikeramiikan levintä Suomessa

Ympyrän koko kuvaa löytöpaikkojen lukumäärää kunnittain.
Kuva