Sarsa-Tomitsa -keramiikka


Sisältö

Tutkimushistoria

Kuvaus

Kirjallisuus

Carpelan, Christian 1965
SÄR 2. Alustava katsaus erääseen rautakautiseen keramiikkaryhmään ja siihen liittyvään problematiikkaan. Lisensiaatintutkielma. Käsikirjoitus. Helsingin yliopiston arkeologian laitos.
Carpelan, Christian 1979
Om asbestkeramikens historia i Fennoskandien. Finskt Museum 1978.
Lavento, Mika 1992
A preliminary analysis of the ceramics of the Ruhtinansalmi dwelling-site complex in Kainuu, Northern Finland. Fennoscandia archaeologica IX (1992).
Lavento, Mika & Hornytzkyj, Seppo 1996
Asbestos types and their distribution in the Neolithic, Early Metal Period and Iron Age pottery in Finland and Eastern Karelia. Pithouses and Potmakers in Eastern Finland. Reports of the Ancient Lake Saimaa Project. Helsinki Papers in Archaeology N:o 9.
Meinander, C.F. 1954
Die Bronzezeit in Finnland. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 53.
Pälsi, Sakari 1916
Tekstiilikeramiikka. Suomen Museo 1916.
Salo, Unto 1970
Metallikautinen asutus Kokemäenjoen suussa I-II.
Salo, Unto 1981
Satakunnan pronssikausi. Satakunnan historia I,2. Rauma.
Strandberg, Nina 1996
Kaarina Hulkkio - varhaismetallikauden ja vanhemman rautakauden kohtauspaikka. Kentältä poimittua 3. Kirjoitelmia arkeologian alalta. Museoviraston arkeologian osaston julkaisuja n:o 6.
Äyräpää, Aarne 1953
Kulturförhållandena i Finland före finnarnas invandring. Nordiska arkeologmötet i Helsingfors 1951. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja LII.

Sarsa-Tomitsa -keramiikan levintä SuomessaPetro Pesonen (Petro.Pesonen@NBA.f i)

Tätä sivua on muutettu 27.3.1999