Säräisniemi 1 -keramiikka (Sär 1)


Sisältö

Tutkimushistoria

Kuvaus

Kirjallisuus

Ailio, Julius 1909
Die Steinzeitlichen Wohnplatzfunde in Finnland I-II. Helsingfors.
Huurre, Matti 1983
Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin esihistoria. Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin historia I. Kuusamo.
Koivisto, Satu 1998
Ylikiiminki Vepsänkangas - Sär 1 -asuinpaikka Pohjois-Pohjanmaalla. Kentältä Poimittua 4. Kirjoitelmia arkeologian alalta. Museoviraston arkeologian osaston julkaisuja n:o 7.
Lavento, Mika 1992
A preliminary analysis of the ceramics of the Ruhtinansalmi dwelling-site complex in Kainuu, Northern Finland. Fennoscandia archaeologica IX (1992).
Luho, Ville 1948
Suomen kivikauden pääpiirteet. Helsinki.
Siiriäinen, Ari 1971
Shoreline Dating of the Säräisniemi 1-ceramics in Finland. Finskt Museum 1971.
Simonsen, Povl 1957
Bopladserne ved Noatun i Pasvikdalen. Studia Neolithica in honorem Aarne Äyräpää. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 58.

Säräisniemi 1 -keramiikan levintä SuomessaPetro Pesonen (Petro.Pesonen@NBA.f i)

Tätä sivua on muutettu 13.3.1999