Itäruotsalainen kuoppakeramiikka

Sisältö

Tutkimushistoria ja kuvaus

Kirjallisuus

Bagge, Axel 1951
Fagervik. Acta Archaeologica XXII.
Edgren, Torsten 1984
Kivikausi. Suomen historia 1.
Europaeus-Äyräpää, Aarne 1930
Die Relative Chronologie der Steinzeitlichen Keramik in Finnland. I-II. Acta Archaeologica I. Fasc. 2 & 3. Köbenhavn.
Löfstrand, Lars 1974
Yngre stenålderns kustboplatser. Undersökningarna vid Äs och studier i den gropkeramiska kulturens kronologi och ekologi. Aun 1.
Meinander, C.F. 1957
Kolsvidja. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 58.
Meinander, C.F. 1962
Smikärr. Finskt Museum 1962.
Vikkula, Anne 1987
Pyheensilta-keramiikka. Lisensiaatin tutkielma. Käsikirjoitus, Helsingin yliopiston arkeologian laitos.

Ruotsalaisen kuoppakeramiikan levintä SuomessaPetro Pesonen (Petro.Pesonen@NBA.f i)

Tätä sivua on muutettu 23.3.1999