Rautakauden keramiikka


Sisältö

Tutkimushistoria

Kuvaus

Kirjallisuus

Carpelan, Christian 1963
Euran, Köyliön ja Yläneen viikinkiaikainen keramiikka. Pro gradu -tutkielma. Käsikirjoitus, Helsingin yliopiston arkeologian laitos.
Carpelan, Christian 1980
Contacts in the Northern Baltic Region as Shown by Ceramics. Fenno-Ugri et Slavi 1978. Helsingin yliopiston arkeologian laitos, moniste n:o 22.
Kivikoski, Ella 1963
Kvarnbacken. Ein Gräberfeld der jüngeren Eisenzeit auf Åland.
Kivikoski, Ella 1973
Die Eisenzeit Finnlands.
Kivikoski, Ella 1980
Långängsbacken. Ett gravfält från yngre järnåldern på Åland. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 80.
Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 1982
Luistari I-II. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 82:1-2.
Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 1984
Keski- ja myöhäisrautakausi. Suomen historia 1.
Pesonen, Petro 1998
Karjalaista keramiikkaa Polvijärven Sotkumasta. Historiallisen ajan asuinpaikan kaivaustuloksia. Kentältä poimittua 4. Kirjoitelmia arkeologian alalta. Museoviraston arkeologian osaston julkaisuja n:o 7.
Salo, Unto 1968
Die Frührömische Zeit in Finnland. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 67.
Uino, Pirjo 1986
An Iron Age Community at Ketohaka in Salo and Other Remains of Metal Period Buildings in Finland. Iron Age Studies in Salo I-II. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 89:1.
Uino, Pirjo 1997
Ancient Karelia. Archaeological studies. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 104.