Pyheensillan keramiikka


Sisältö

Tutkimushistoria

Kuvaus

Kirjallisuus

Chalikov, Alfred 1986
Archäologische Denkmale vom Pyheensilta-Typ in Finnland und ihre östlichen Analogien. Fennoscandia archaeologica III (1986).
Edgren, Torsten 1956
Stenåldersboplatsen Lyytikänharju i Harjavalta socken. Finskt Museum 1956.
Huurre, Matti 1984
Kainuu from the Stone Age to the Bronze Age. Finds and Cultural Connections. Fenno-Ugri et Slavi 1983. Iskos 4.
Meinander, C.F. 1940
Pyheensilta stenåldersboplats. Finskt Museum 1939.
Vikkula, Anne 1984
Pyheensilta Ceramics - Facts and Theories. Fenno-Ugri et Slavi 1983. Iskos 4.
Vikkula, Anne 1987
Pyheensilta-keramiikka. Lisensiaattitutkielma. Käsikirjoitus, Helsingin yliopiston arkeologian laitos.
Vikkula, Anne 1988
Östersjön som en förutsättning för mellan- och senneolitisk utveckling. XVII Nordiska arkeologmötet i Åbo 1985. Iskos 7.
Äyräpää, Aarne 1956
Den yngre stenålderns kronologi i Finland och Sverige. Finskt Museum 1955.

Pyheensillan keramiikan levintä SuomessaPetro Pesonen (Petro.Pesonen@NBA.f i)

Tätä sivua on muutettu 25.3.1999