Pronssikautinen keramiikka

Sisältö

Tutkimushistoria

Kuvaus

Kirjallisuus

Dreijer, Matts 1979
Från stenåldern till Gustav Vasa. Det åländska folkets historia I,1.
Gustavsson, Kenneth 1997
Otterböte. New Light on a Bronze Age site in the Baltic. Theses and Papers in Archaeology B:4.
Meinander, C.F. 1954
Die Bronzezeit in Finnland. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 53.
Salo, Unto 1970
Metallikautinen asutus Kokemäenjoen suussa I-II.
Salo, Unto 1981
Satakunnan pronssikausi. Satakunnan historia I,2.
Salo, Unto 1984
Pronssikausi ja rautakauden alku. Suomen historia 1.
Strandberg, Nina 1996
Kaarina Hulkkio - varhaismetallikauden ja vanhemman rautakauden kohtauspaikka. Kentältä poimittua 3. Kirjoitelmia arkeologian alalta. Museoviraston arkeologian osaston julkaisuja n:o 6.
Tuovinen, Tapani 1990
Fornfynden och deras uttolkning. "Finska skären". Studier i åboländsk kulturhistoria utgivna av Konstsamfundet till dess 50-årsjubileum 1990. Helsingfors.

Paimion keramiikan ja maljatyypin keramiikan levintä Suomessa

Ympyrän koko kuvaa löytöpaikkojen lukumäärää kunnittain. Punainen = Paimion keramiikka, sininen = maljatyypin keramiikka.
 

Petro Pesonen (Petro.Pesonen@NBA.f i)

Tätä sivua on muutettu 27.3.1999