Pöljän keramiikka


Sisältö

Tutkimushistoria

Kuvaus

Kirjallisuus

Carpelan, Christian 1979
Om asbestkeramikens historia i Fennoskandien. Finskt Museum 1978.
Edgren, Torsten 1964
Jysmä i Idensalmi. En boplats med asbestkeramik och kamkeramik. Finskt Museum 1963.
Europaeus-Äyräpää, Aarne 1930
Die Relative Chronologie der Steinzeitlichen Keramik in Finnland. I- II. Acta Archaeologica I. Fasc. 2 & 3. Köbenhavn.
Lavento, Mika & Hornytzkyj, Seppo 1996
Asbestos types and their distribution in the Neolithic, Early Metal Period and Iron Age pottery in Finland and Eastern Karelia. Pithouses and Potmakers in Eastern Finland. Reports of the Ancient Lake Saimaa Project. Helsinki Papers in Archaeology No. 9.
Meinander, C.F. 1954
Die Kiukaiskultur. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 53.
Meinander, C.F. 1959
Asbestikeramiikka - suomalainen keksintö. Mineraalirakentaja 1959:1.
Miettinen, Mirja 1998
Asbestikeramiikkalöytöjä Etelä-Pohjanmaalta. Kentältä poimittua 4. Kirjoitelmia arkeologian alalta. Museoviraston arkeologian osaston julkaisuja n:o 7.
Pesonen, Petro 1995
Hut floor areas and ceramics - an analysis of an excavation area in Rääkkylä Pörrinmökki settlement site, Northern Carelia. Fennoscandia archaeologica XII (1995).
Purhonen, Paula 1973
Rovaniemen Niskanperä 1. Helsingin yliopiston arkeologian laitos, moniste n:o 8.
Siiräinen, Ari 1967
Yli- Iin Kierikki - asbestikeraaminen asuinpaikka Pohjois- Pohjanmaalla. Suomen Museo 1967.
Siiriäinen, Ari 1978
Archaeological Shore Displacement Chronology in Northern Ostrobothnia, Finland. Iskos 2.
Siiriäinen, Ari 1984
On the Late Stone Age Asbestos Ware Culture of Northern and Eastern Finland. Iskos 4.
Taskinen, Helena 1987
Sulkavan Ruunapäänniemen ja Kapakkamäen kivikautiset asuinpaikat. Pro gradu -tutkielma. Käsikirjoitus, Helsingin yliopiston arkeologian laitos.

Pöljä-keramiikan levintä SuomessaPetro Pesonen (Petro.Pesonen@NBA.f i)

Tätä sivua on muutettu 25.3.1999