Morbyn keramiikka


Sisältö

Tutkimushistoria

Kuvaus

Kirjallisuus

Edgren, Torsten 1969
Reflexioner kring tvenne epineolitiska lerkärl. Finskt Museum 1969.
Hackman, Alfred 1917
Om Nylands kolonisation under järnåldern och andra därmed sammanhängande frågor. Historisk tidskrift för Finland.
Meinander, C.F. 1954
Die Bronzezeit in Finnland. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 53.
Meinander, C.F. 1969
Dåvits. En essä om förromersk järnålder. Finskt Museum 1969.
Salo, Unto 1970
Metallikautinen asutus Kokemäenjoen suussa I-II.
Strandberg, Nina 1996
Kaarina Hulkkio - varhaismetallikauden ja vanhemman rautakauden kohtauspaikka. Kentältä poimittua 3. Kirjoitelmia arkeologian alalta. Musevoraston arkeologian osaston julkaisuja n:o 6.
Äyräpää, Aarne 1951
Kulturförhållandena i Finland före finnarnas invandring. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 52.

Morbyn keramiikan levintä SuomessaPetro Pesonen (Petro.Pesonen@NBA.f i)

Tätä sivua on muutettu 27.3.1999