Luukonsaaren keramiikkaa, Vaala Sillankorva

  

Tätä sivua on muutettu 5.4.1999