Kiukaisten keramiikka


Sisältö

Tutkimushistoria

Kuvaus

Kirjallisuus

Ailio, Julius 1909
Die Steinzeitlichen Wohnplatzfunde in Finnland I-II. Helsingfors.
Asplund, Henrik 1997
Kemiön suurpitäjän esihistoria. Kemiön suurpitäjän historia I. Tammisaari.
Edgren, Torsten 1984
Kivikausi. Suomen historia 1.
Europaeus, Aarne 1922
Fornfynd från Kyrkslätt och Esbo socknar. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja XXXII:1.
Europaeus-Äyräpää, Aarne 1930
Die Relative Chronologie der Steinzeitlichen Keramik in Finnland. I-II. Acta Archaeologica I. Fasc. 2 & 3. Köbenhavn.
Huurre, Matti 1991
Satakunnan kivikausi. Satakunnan historia I,1.
Meinander, C.F. 1954
Die Kiukaiskultur. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 53.

Kiukaisten keramiikan levintä Suomessa