Kierikin keramiikka


Sisältö

Tutkimushistoria

Kuvaus

Kirjallisuus

Carpelan, Christian 1979
Om asbestkeramikens historia i Fennoskandien. Finskt Museum 1978.
Lavento, Mika & Hornytzkyj, Seppo 1996
Asbestos types and their distribution in the Neolithic, Early Metal Period and Iron Age pottery in Finland and Eastern Karelia. Pithouses and Potmakers in Eastern Finland. Reports of the Ancient Lake Saimaa Project. Helsinki Papers in Archaeology No. 9.
Meinander, C.F. 1959
Asbestikeramiikka - suomalainen keksintö. Mineraalirakentaja 1959:1.
Pesonen, Petro 1995
Hut floor areas and ceramics - an analysis of an excavation area in Rääkkylä Pörrinmökki settlement site, Northern Carelia. Fennoscandia archaeologica XII (1995).
Siiräinen, Ari 1967
Yli- Iin Kierikki - asbestikeraaminen asuinpaikka Pohjois- Pohjanmaalla. Suomen Museo 1967.
Siiriäinen, Ari 1978
Archaeological Shore Displacement Chronology in Northern Ostrobothnia, Finland. Iskos 2.
Siiriäinen, Ari 1984
On the Late Stone Age Asbestos Ware Culture of Northern and Eastern Finland. Iskos 4.
Taskinen, Helena 1987
Sulkavan Ruunapäänniemen ja Kapakkamäen kivikautiset asuinpaikat. Pro gradu -tutkielma. Käsikirjoitus, Helsingin yliopiston arkeologian laitos.

Kierikin keramiikan levintä Suomessa