Kierikin keramiikkaa, Tervo Hynnisensaari, KM 20080:1

  

Tätä sivua on muutettu 27.3.1999