Tyypillinen kampakeramiikka


Sisältö

Tutkimushistoria

Kuvaus

Kirjallisuus

Asplund, Henrik 1998
Cultural groups and ethnicity. A Comb Ceramic case. Etnicitet eller kultur. Östersund.
Edgren, Torsten 1967
Einige neue Funde von kammkeramischen Vogelbildern und Tierskulpturen aus Ton. Finskt Museum 1966.
Edgren, Torsten 1982
Formgivning och funktion. En kamkeramisk studie. Iskos 3.
Europaeus-Äyräpää, Aarne 1930
Die Relative Chronologie der Steinzeitlichen Keramik in Finnland. I- II. Acta Archaeologica I. Fasc. 2 & 3. Köbenhavn.
Kokkonen, Jyri 1978
Kymin Niskasuon keramiikkalöydöt. Helsingin yliopiston arkeologian laitos, moniste n:o 17.
Meinander, C.F. 1948
Vehmersalmen Roikanmäen kivikautinen asuinpaikka. Suomen Museo 1947-1948.
Meinander, C.F. 1961
De subneolitiska kulturgrupperna i norra Europa. Societas Scientiarum Fennica Årsbok-Vuosikirja XXXIX B:4.
Pesonen, Petro 1996
Rääkkylän joutsenet ja muita kampakeramiikan linnunkuvia. Kentältä poimittua 3. Kirjoitelmia arkeologian alalta. Museoviraston arkeologian osaston julkaisuja n:o 6.
Pälsi, Sakari 1915
Riukjärven ja Piiskunsalmen kivikautiset asuinpaikat Kaukolassa. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja XXVIII.
Rauhala, Pirjo 1977
Liljendalin Kvarnbacken. Helsingin yliopiston arkeologian laitos, moniste n:o 13.
Räihälä, Oili 1996
A Comb Ware house in Outokumpu Sätös - Some remarks on the application of ceramic typologies. Pithouses and Potmakers in Eastern Finland. Reports of the Ancient Lake Saimaa Project. Helsinki Papers in Archaeology n:o 9.
Siiriäinen, Ari 1974
Studies Relating to Shore Displacement and Stone Age Chronology in Finland. Helsingin yliopiston arkeologian laitos, moniste n:o 10.
Äyräpää, Aarne 1953
Kampakeramiikan linnunkuvat. Suomen Museo 1953.
Äyräpää, Aarne 1956
Den yngre stenålderns kronologi i Finland och Sverige. Finskt Museum 1955.

Tyypillisen kampakeramiikan levintä Suomessa