Nuorempi varhaiskampakeramiikka (Ka I:2)

Sisältö

Tutkimushistoria

Kuvaus

Kirjallisuus

Edgren, Torsten 1966
Jäkärlä-gruppen. En västfinsk kulturgrupp under yngre stenålder. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 64.
Europaeus-Äyräpää, Aarne 1930
Die Relative Chronologie der Steinzeitlichen Keramik in Finnland. I- II. Acta Archaeologica I. Fasc. 2 & 3. Köbenhavn.
Fast, Jan 1994
Yngre tidig kamkeramik från kustboplatser i västra och mellersta Nyland. Kontaktstencil XXXVII. Teori och praktik.
Luho, Ville 1950
Keskikuurnallisten jalasten ikä. Suomen ja eteläisen Uralin seudun välisistä yhteyksistä kivikaudella. Suomen Museo 1950.
Pesonen, Petro 1995
Varhainen asbestikeramiikka. Pro gradu -tutkielma. Käsikirjoitus Helsingin yliopiston arkeologian laitoksella.
Pesonen, Petro 1996
Early Asbestos Ware. Pithouses and Potters in Eastern Finland. Reports of the Ancient Lake Saimaa Project. Helsinki Papers in Archaeology, N:o 9.
Rankama, Tuija 1979
Elimäen Hämeenkylän kivikautinen asuinpaikka. Pro gradu - tutkielma. Käsikirjoitus Helsingin yliopiston arkeologian laitoksella.
Rankama, Tuija 1982
Tyylivaihe I:2 Kymenlaaksossa. Studia Minora. Helsingin yliopiston arkeologian laitos, moniste n:o 29.
Siiriäinen, Ari 1974
Studies Relating to Shore Displacement and Stone Age Chronology in Finland. Helsingin yliopiston arkeologian laitos, moniste n:o 10.
Äyräpää, Aarne 1956
Den yngre stenålderns kronologi i Finland och Sverige. Finskt Museum 1955.

Nuoremman varhaiskampakeramiikan levintä Suomessa