Jäkärlän keramiikka

Sisältö

Tutkimushistoria

Kuvaus

Kirjallisuus

Asplund, Henrik 1995
Radiocarbon Dating of Jäkärlä Ceramics - A Comment on Comb Ceramic Chronology and Typology. Karhunhammas 16.
Asplund, Henrik 1997
Kemiön suurpitäjän esihistoria. Kemiön suurpitäjän historia I. Tammisaari.
Asplund, Henrik 1998
Cultural groups and ethnicity. A Comb Ceramic case.  Etnicitet eller kultur. Östersund.
Edgren, Torsten 1966
Jäkärlä-gruppen. En västfinsk kulturgrupp under yngre stenålder. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 64.
Europaeus, Aarne 1917
Förvärv till Nationalmuseet år 1915. Finskt Museum 1917.
Europaeus, Aarne 1926
Stenålderskeramik från kustboplatser i Finland. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja XXXVI:1.
Europaeus-Äyräpää, Aarne 1930
Die Relative Chronologie der Steinzeitlichen Keramik in Finnland. I-II. Acta Archaeologica I. Fasc. 2 & 3. Köbenhavn.
Hautio, Minna 1998
Kampakeraamisen ilmaisun sosiaaliantropologinen tulkinta. Muutosprosessit Jäkärlän keramiikan tyylillisessä ilmaisussa Turun (Maarian) Jäkärlän asuinpaikan aineiston perusteella. Käsikirjoitus. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos, suomalainen ja vertaileva arkeologia.
Huurre, Matti 1991
Satakunnan kivikausi. Satakunnan historia I,1. Rauma.
Luho, Ville 1948
Suomen kivikauden pääpiirteet. Helsinki.
Meinander, C.F. 1964
Skifferknivar med djurhuvudskaft. Finskt Museum 1964.
Meinander, C.F. 1971
Radiokarbondateringar till Finlands stenålder. Soc. Sci. Fenn. Vuosikirja XLVIII B N:o 5.
Riska, Tove 1945
Stenåldersfynden från Parkkila i Kjulo. Finskt Museum 1945.
Siiriäinen, Ari 1974
Studies Relating to Shore Displacement and Stone Age Chronology in Finland. Helsingin yliopiston arkeologian laitos, moniste n:o 10.

Jäkärlän keramiikan levintä Suomessa