Anttilan keramiikka


Sisältö

Tutkimushistoria

Kuvaus

Kirjallisuus

Carpelan, Christian 1965
SÄR 2. Alustava katsaus erääseen rautakautiseen keramiikkaryhmään ja siihen liittyvään problematiikkaan. Lisensiaatintutkielma. Käsikirjoitus. Helsingin yliopiston arkeologian laitos.
Huurre, Matti 1983
Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin esihistoria. Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin historia I.
Kehusmaa, Aimo 1972
Kemijärven Neitilä 4. Helsingin yliopiston arkeologian laitos, moniste n:o 3.
Lavento, Mika 1992
A preliminary analysis of the ceramics of the Ruhtinansalmi dwelling-site complex in Kainuu, Northern Finland. Fennoscandia archaeologica IX (1992).
Lavento, Mika & Hornytzkyj, Seppo 1996
Asbestos types and their distribution in the Neolithic, Early Metal Period and Iron Age pottery in Finland and Eastern Karelia. Pithouses and Potmakers in Eastern Finland. Reports of the Ancient Lake Saimaa Project. Helsinki Papers in Archaeology N:o 9.
Äyräpää, Aarne 1953
Kulturförhållandena i Finland före finnarnas invandring. Nordiska arkeologmötet i Helsingfors 1951. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja LII.

Anttilan keramiikan levintä SuomessaPetro Pesonen (Petro.Pesonen@NBA.f i)

Tätä sivua on muutettu 27.3.1999