Arkeologian pro gradu -työt, lisensiaatintutkielmat ja väitöskirjat

Opinnäytetöiden alkuperäiskappaleet säilytetään arkeologian oppiaineen kansliassa. Useimmista töistä on Topelia-kirjastossa (Hhu38) lainattava kaksoiskappale. Yksittäisten teosten saatavuus selviää HELKA-kirjastotietokannasta

Alkuvaiheessa webbisivuille on koottu tiedot opinnäytetöistä vuodesta 1990 lähtien. Listaa täydennetään takautuvasti.


Vuonna 2002 jätetyt pro gradut

päivitetty 4.10.2002

Hakulin, Lena :
Hefaistos spår på minoernas Kreta. Metallhanteringens utveckling under sen bronsålder.

Ketolainen, Terhi :
Väestöpaine neoliittisen transition selittäjänä.

Kivimäki, Sanna :
Kohtaamisia ja eroja - postprosessualistinen näkökulma Kokemäenjokilaakson keskineoliittisten yhteisöjen asutusmalleihin.

Lempiäinen, Anu :
Arkeologis-historiallinen kartta-analyysi arkeologisessa asutustutkimuksessa - rautakautisen asutuksen paikantaminen Ruokolahden Utulassa.

Leppänen, Eeva-Liisa :
Kampakeramiikkaa Vantaan Jokiniemestä - Äyräpään tyylimääritelmien tarkastelua erotteluanalyysin avulla.

Söderholm, Niklas :
Den anatomiska bensamlingen vid Helsingfors universitet.Vuonna 2001 jätetyt pro gradut

päivitetty 7.8.2002

Lehtolainen, Samu :
Näkyvyyden analysointi arkeologiassa.

Mikkola, Terhi :
Tilanjärjestäminen myöhäiskeskiaikaisessa Hämeen linnassa.

Skantsi, Lauri :
Kivikauden asuinpainannekylien toimeentulo- ja asutusmallit - kaksi tapaustutkimusta Keski-Pohjanmaalta.

Tenhunen, Tanja :
Makrofossiilianalyysi arkeologiassa - esimerkkinä Lempäälän Naarankalmanmäki.Vuonna 2000 jätetyt pro gradut

päivitetty 21.11.2000

Hirvilammi, Juha :
Valmistustekniikan jälkien etsiminen metalliesinelöydöistä.

Joensuu, Jutta :
Kerimäen Raikuun Martinniemi 3:n keramiikka-aineisto.

Korpisaari, Antti :
Bolivian ylätasangon esihistoriasta ja esihistoriallisista hautaustavoista.

Kylli, Jukka :
Maatalouden alku Espoon ympäristössä; asutusmalli toimeentulostrategian kuvastajana.

Lahelma, Antti :
Landscapes of the mind; a contextual approach to Finnish rock-art.

Martio, Lotta :
Kerimäki Raikuu Martinniemi; kivikautisen asuinpainanteen kohteensisäinen analyysi.

Mökkönen, Teemu :
Saimaan vesistöalueen pyyntikultturien toimeentulo ja asutusmallit; Kerimäen tutkimustapaus.

Soleva, Tiina :
Rautakautiset ja keskiaikaiset luukammat Suomessa; Luokittelu ja katsaus löytöpaikkoihin.

Wickholm, Anna :
Kontinuitet - nationalitet - identitet - fyndtomheten i teorins ljus under vikingatiden i Västra Nyland, Österbotten och på Åland.


Vuonna 1999 jätetyt pro gradut

Christensen, Hanne-Grete :
Liiviläis-suomalaiset kontaktit myöhäisellä rautakaudella (n. A.D. 800-1200) esineistön valossa - vertailukohteena liiviläis-gotlantilaiset kontaktit samalla ajanjaksolla.

Inkiläinen, Maria :
Nukkumajoki 2, saamelainen talvikylä - sukupuoliarkeologinen näkökulma.

Koivikko, Minna :
Etelä-Saimaan vedenalaiset asuinpaikat - kivikautisten kohteiden inventointi ja topografisen mallin rakennus.

Kouki, Paula :
Polvijärven Multavierun asuinpaikan maaperäkemialliset analyysit.

Mikkola, Erko :
The sedentarization of nomads - a case study on the Nabataeans in Petra.

Minkkinen, Veijo :
Kalastusvälineiden levintä Suomessa maalöytöjen perusteella.

Pietiläinen, Petteri :
Etelä-Karjalan jatulintarhat: rituaalit, spatiaalisuus ja sosiaalinen organisaatio.

Ylilääkkölä, Tuula :
Mitä mieltä muinaisjäännöksistä matkailukohteina? - maanomistajien ja suuren yleisön asenteita muinaisjäännöksiin ja matkailun vaikutuksiin Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Mikkelin seudulla.


Vuonna 1998 jätetyt pro gradut

Ylönen, Raija :
Ristiretkiaikaiset ruumishaudat lasten aseman kuvastajina.


Vuonna 1997 jätetyt pro gradut

Jalkanen-Mäkelä, Marjut :
Veden ohjaaminen inkakulttuurissa.

Koponen, Martti :
90 m3 puuta ja neljä kuokanterää: perinteinen raudansulatus ja Afrikan metsät.

Rissanen, Hannele :
Keltische Glasfunde - Untersuchungen zur Typologie, räumlichen Verteilung und Materialanalysen.

Strandberg, Nina :
Kaarinan Hulkkio - asuinpaikka Varsinais-Suomen rannikolla.

Suhonen, Veli-Pekka :
Itä-Uudenmaan keskiaikaiset linnat.

Toivanen, Marjo :
Asuttu tila antropologisessa arkeologiassa. Iban-pitkätalo esimerkkinä Kaakkois-Aasian austronesialaisen kulttuuripiirin tilakäsityksistä.


Vuonna 1996 jätetyt pro gradut

Anttonen, Minna :
Suur-Ilomantsin ortodoksikalmistot.

Arima, Heli :
Miletoksen urbanistinen kehitys klassisella ja hellenistisellä kaudella.

Hamari, Pirjo :
Kolme kiveä ristissä ja vähän jäkälää päällä. Suorakaiteen muotoiset kivilatomukset pohjoisena muinaisjäännöstyyppinä.

Koivisto, Satu :
Tampereen Vilusenharjun ruumishaudat rautakautisen yhteisön heijastajana.

Mikkola, Esa :
Halikon ja Salon rautakautinen asutus - sijoittuminen, paikanvalinta ja luonnonympäristö.

Niukkanen, Marianna :
Neljä rakennusta Helsingin Vanhastakaupungista; Ajoitus, funktio ja sosioekonominen status keramiikan perusteella.

Saunaluoma, Sanna :
Peña Roja. Stratigrafinen asuinpaikka Kolumbian Amazonian alueella.

Seppälä, Sirkka-Liisa :
Rapola - maiseman arkeologiaa.


Vuonna 1995 jätetyt pro gradut

Kesseli, Risto :
Bolivian ylätasangon esihispaaniset adobechullpat eli hautatornit n. 1200-1550-luvulla jKr. ja aimaraväestön ekspansio.

Kähtävä-Marttinen, Minna :
Pyytäjiä ja kaskenkaatajia. Etelä-Hämeen varhaismetallikautinen asutus arkeologian ja siitepölyanalyysin valossa.

Leskinen, Sirpa :
Suomen varhaiset lukot ja avaimet - katsaus erääseen arkeologiseen esineryhmään.

Maaranen, Päivi :
Etelä-Saimaan esihistoriallisten ja historiallisten röykkiöiden luonne, sijainti ja ajoittaminen.

Pesonen, Petro :
Varhainen asbestikeramiikka.

Saastamoinen, Sari :
Sätöksen (Outokumpu, P-K) alueen esihistoriallisen asutuksen kuvastuminen Saari-Oskamo-järven sedimenteistä tehdyssä siitepölyanalyysissä.

Seppä, Johanna :
Poikkiteräisten kvartsinuolenkärkien tehokkuus. Kokeellinen tutkimus.

Tvauri, Andres :
Viron ja Suomen kuppikivet.

Viitanen, Eeva-Maria :
Hämeenlinnan Varikonniemen myöhäisrautakautisen ja varhaiskeskiaikaisen asuinpaikan kaivauksissa löytyneet kiinteät rakenteet ja palanut savi.


Vuosina 1990-1994 jätetyt pro gradut

Elo-Valente, Maarit 1993 :
Maaperän vaikutus rauta- ja pronssiesineiden korroosioon.

Fast, Jan 1993 :
Stilart I:2 i västra och mellersta Nyland.

Gestrin, Tryggve 1990 :
Bosättningen kring Svartån under förromersk järnålder.

Haikonen, Iris 1990 :
Rautakauden löytöjen kronologia Tampereen (Messukylä), Kangasalan, Pälkäneen, Hauhon, Tuuloksen, Lammin ja Hl. Kosken alueella.

Jussila, Pirjo 1992 :
Kasvijäännetutkimus kahdella kivikautisella asuinpaikalla.

Kankkunen, Päivi 1993 :
Arkeologisen luokittelun tarkastelua Espoon Bosmalmin keramiikka-aineiston avulla.

Karjalainen, Taisto 1993 :
Kohteensisäinen analyysi Kokemäenjoen Kraviojankankaan kivikautisella asuinpaikalla.

Kirkinen, Tuija 1994 :
Etelä-Savon ja -Karjalan nuoremman rautakauden asutuksen suhde luonnonympäristöön ja taloudelliseen ympäristöön.

Laulumaa, Vesa 1992 :
Expansion of swidden cultivation in sub-Saharan Africa. A process in the light of two case studies.

Lehtonen, Tuija 1991 :
Eränkäynti Tyrvään ja Karkun pitäjistä - tutkimus rautakautisen yhteisön alueenkäytöstä.

Lesell-Cabalou, Kreetta 1994 :
Bolivian Tiquischullpan myöhäisen väliperiodin keramiikkatutkimus.

Lindstedt, Juha P. 1990 :
Esihistorian ja arkeologian opetuksesta 1900-luvulla. Määrällinen ja sisällöllinen kehitys, taustana yhteiskunnan muutokset. (Sivuaineen tutkielma)

Luppi, Päivi 1992 :
Hämeen linnan keskiaikainen esilinna.

Nykänen, Panu 1992 :
Tyrvännön (Hattula) Retulansaaren muinaisjäännökset.

Pykälä-aho, Päivi 1992 :
Suomen kaarijouselliset keritsimet sekä kaari- ja rengasjousellisten keritsimien välimuoto.

Ranta, Helena 1990 :
Kalannin Kalmumäen helmet.

Räihälä, Oili 1992 :
Intrasite spatial analysis ja sosiaalisten tulkintojen mahdollisuudet.

Salminen, Timo 1992 :
Aspelinista Äyräpäähän - miten arkeologiasta tuli yliopistoaine. (Sivuaineen laudaturtyö).

Saukkonen, Jyri 1990 :
Kampakeraaminen asutus Närvijoen alueella.

Suhonen, Tapio 1993 :
Strukturaalianalyysi Luistarin- ja Köyliönsaaren kalmistoista.


Vuosina 1990-2002 jätetyt lisensiaatintutkielmat

päivitetty 29.8.2002

Halinen, Petri 1995 :
Ounasjärven alueen esihistoriallisten peuranpyytäjäyhteisöjen asutusmallit.

Lavento, Mika 1997 :
Sarsa-Tomitsa ceramics in Finland and Karelian ithmus.

Lönnqvist, Kenneth 1995 :
Studies in Greek Imperial and Greek Coinage.

Lönnqvist, Minna Angelina 1993 :
Archaeological Culture of the Amorites. Part I: Ancient Syria - the Centre of the Amorite Culture?.

Maaranen, Päivi 2000 :
Ihmisen toimintaympäristön muutos Perniön ja Karjaan seudulla esihistoriallisella ja varhaiskeskiajalla. Maisematutkimuksen ja luonnonmaantieteellisten ympäristötekijöiden analyysin soveltamisesta arkeologisen lähdeaineiston tarkasteluun.

Pesonen, Petro 1996 :
Varhainen asbestikeramiikka.

Purhonen, Paula 1992 :
Suomen ristiretkiaikaiset (myöhäisesihistorialliset) ristiriipukset ja varhainen kristillisyys.

Rankama, Tuija 1995 :
A Wasteful Effort : Spatial, Technological, and Behavioral Analyses of the Artifact Assemblage of the Ala-Jalve Site, Utsjoki, Finnish Lapland.

Ranta, Helena 1998 :
Helmet koruna ja symbolina - esimerkkinä Luistarin, Anivehmaanmäen ja Köyliönsaaren kalmistolöydöt.

Salminen, Timo 2001 :
Kansallinen ja kansainvälinen Suomen suku - Venäjä ja Siperia Suomen arkeologiassa kansallismuseon esinekokoelmien valossa.

Takala, Hannu 1996 :
Kaivausmetodien vaikutus kaivauksen tuloksiin.

Torvinen, Markku 1999 :
SÄR 1 - tutkielma luoteisen varhaiskeramiikan alalta.


Vuosina 1990-2002 tarkastetut väitöskirjat

päivitetty 29.8.2002

Kriiska, Aivar 2001 :
Stone Age settlement and economic processes in the Estonian coastal area and islands.

Lavento, Mika 2001 :
Textile ceramics in Finland and on the Karelian Isthmus. Nine variations and Fugue on a theme of C. F. Meinander.

Lönnqvist, Minna 2000 :
Between nomadism and sedentism; Amorites from the perspective of contextual archaeology.

Taavitsainen, Jussi-Pekka 1991 :
Ancient hillforts of Finland : problems of analysis, chronology and interpretation with special reference to the hillfort of Kuhmoinen

Talvio, Tuukka 2002 :
Coins and coin finds in Finland AD 800 - 1200

Uino, Pirjo 1997 :
Ancient Karelia - archaeological studies. Muinais-Karjala - arkeologisia tutkimuksia.