Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta
 

Humanistinen tiedekunta

 

 

Ajankohtaista

Työelämän tasa-arvon tutkimus vauhtiin Suomen Akatemian strategisella rahoituksella

Helsingin ylipiston sukupuolentutkimuksen professori (ma.) Marjut Jyrkisen johtama, työelämän tasa-arvoa tarkasteleva hanke on valittu Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen Equality in Society -ohjelmaan.


Monitieteinen projekti tarkastelee tasa-arvoa ja eriarvoisuuksia työelämässä kaupunkien ja maaseudun näkökulmasta Suomessa.

Ryhmä tutkii, miten päällekkäiset ja risteävät sosiaaliset kategoriat, kuten ikä/sukupolvi, etnisyys, alueellisuus, sukupuoli ja muut eronteot rakentavat marginalisaatiota ja etuasemia muuttuvassa työelämässä, jossa rajanteko työn ja muun elämän välille on hankalaa.

– Tuotamme uutta tietoa ja käytännön ehdotuksia peruspalvelujen ja etuuksien kehittämiseksi, Marjut Jyrkinen sanoo.

Ryhmä analysoi erityisesti hoivavastuuta, joustavia työjärjestelyjä, urien jatkuvuutta, työllistymistä, moninaisten ihmisten pääsyä työelämään, sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä kestävää johtajuutta tukemaan työelämän työhyvinvointia ja työssä jaksamista.

Osallistava näkökulma perustuu jatkuvaan dialogiin yhteiskumppanien kanssa.

– Tavoitteenamme on tarjota uudenlaisia ratkaisuja poliittisen päätöksenteon tueksi Suomen kilpailukyvyn kasvattamiseksi niukkuuden aikana.

Social and Economic Sustainability of Future Working Life: Policies, Equalities and Intersectionalities in Finland -hankkeen johtaja ja vastaava tutkija on Helsingin yliopiston professori Marjut Jyrkinen. Varajohtajana on professori Anna-Maija Lämsä Jyväskylän yliopistosta. Hankkeen kolmas vastuullinen tutkija on dosentti Jukka Lehtonen Hankenilta.

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto päätti 14.9.2015 valita 16 konsortiota ensimmäisenä käynnistyviin strategisen tutkimuksen ohjelmiin. Konsortioiden rahoitukseen käytetään 52,5 miljoonaa euroa vuosina 2015–2017.

>> Suomen Akatemia: Strategisen tutkimuksen ensimmäiset ohjelmat käynnistyvät

2015

2014

2013