Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta
 

Humanistinen tiedekunta

 

 

Ajankohtaista

Väitös: Tyylit muokkaavat monietnisen helsinkiläisnuorison kielenkäyttöä

FM Heini Lehtonen käsittelee 22. elokuuta tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan helsinkiläisnuorten kieltä ja vuorovaikutusta monietnisessä ympäristössä. Tutkimus on tehty kahdessa itähelsinkiläisessä yläkoulussa, joiden oppilaat puhuvat noin kahtakymmentä eri ensikieltä.


Lehtonen selvittää tutkimuksessaan, miten nuoret asemoivat itseään ja muita suhteessa etnisyyteen, sukupuoleen ja tyyliin, ja erityisesti sitä, miten nuoret hyödyntävät kieltä sosiaalisessa asemoinnissa. Tutkimuksessa tarkastellaan myös nuorten asenteita liittyen monikielisyyteen ja suomen kielen osaamiseen.

– Kouluissa orientoidutaan sellaisiin kategorisointeihin kuin ”suomalaiset” ja ”ulkomaalaiset”, mutta ne saattavat paikallisesti tarkoittaa jotakin muuta kuin julkisessa keskustelussa, Heini Lehtonen sanoo.

Tutkimuksen nuorilla kieli, etnisyys, sukupuoli ja tyylit, kuten hip hop, kietoutuvat toisiinsa niin, että samaistuminen johonkin paikalliseen tyyliin saattaa vaikuttaa kieleen enemmän kuin etninen tausta.

Kysymyksiä siitä, kuka osaa tai ei osaa suomea, nuoret käsittelevät sekä suoraan keskustellen että epäsuorasti. Esimerkki epäsuorasta käsittelystä on ei-suomalaisuuteen, ulkomaalaisuuteen ja maahanmuuttajiin liitettyjen stereotypioiden karnevalisointi tyylitellyn ”huonon suomen” performansseilla, joissa jäljitellään jonkinlaista stereotyyppistä oppijankieltä.

Lehtonen on kerännyt tutkimusaineistonsa tarkkailemalla ja tallentamalla nuorten spontaania vuorovaikutusta koulupäivän aikana sekä haastattelemalla nuoria. Tutkimus osallistuu keskusteluun monikielisyyden olemuksesta. Se liittyy laajemmin myös maahanmuuttoon ja toisen kielen omaksumiseen.

FM Heini Lehtonen väittelee 22.8.2015 kello 10 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta "Tyylitellen – Nuorten kielelliset resurssit ja kielen sosiaalinen indeksisyys monietnisessä Helsingissä". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Metsätalo, luentosali 1, Unioninkatu 40.
Väitöskirja on luettavissa Helda-palvelussa.


Väittelijän yhteystiedot:

Heini Lehtonen, puhelin 040 538 9719, heini.lehtonen(at)helsinki.fi

2015

2014

2013