Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta
 

Humanistinen tiedekunta

 

 

Ajankohtaista

Arvostettu Catharine Stimpson -palkinto Helsingin yliopiston Venla Oikkoselle

  Venla Oikkoselle on myönnetty arvostettu kansainvälinen palkinto Catharine Stimpson Prize for Outstanding Feminist Scholarship 2015.

Palkinnon myöntää University of Chicago Press Oikkosen artikkelista “Mitochondrial Eve and the Affective Politics of Human Ancestry”. Oikkosen artikkeli julkaistaan Signs: Journal of Women in Culture and Society -lehden numerossa 40.3 (2015).

Signs on sukupuolentutkimuksen alan johtavia kansainvälisiä tieteellisiä aikakausjulkaisuja. Catharine Stimpson -palkinto luovutetaan joka toinen vuosi nousevalle feministiselle tutkijalle korkeatasoisesta ja innovatiivisesta työstä.

Oikkosen artikkeli tarkastelee bioteknologioiden osallisuutta kulttuurisessa tunteiden ja tuntemisen politiikassa. Tutkimus keskittyy 1980-luvulla nousseeseen mitokondrioperimän analyysiin, jonka kautta tutkijat pyrkivät jäljittämään ihmisen evoluutiohistoriaa. Artikkeli seuraa mitokondriotutkimukseen pohjautuvan ”Mitochondrial Eve” -nimellä tunnetun nykyihmisen esiäidin hahmon ympärillä 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun kuluessa käytyä tieteellistä ja kulttuurista kiistaa. Artikkeli tarkastelee erityisesti sukupuoleen, seksuaalisuuteen ja etnisyyteen liittyvän kuvaston ja kulttuuristen tunnelatausten osuutta tässä kiistassa. Oikkosen artikkeli yhdistää tieteen- ja teknologiantutkimuksen, kulttuurintutkimuksen, mediatutkimuksen ja affektien tutkimuksen kysymyksenasetteluja.

Venla Oikkonen toimii Suomen Akatemian tutkijatohtorina sukupuolentutkimuksen oppiaineessa Helsingin yliopiston filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella sekä vierailevana tutkijana The Centre for Gender and Women’s Studies -yksikössä Lancasterin yliopistossa Isossa-Britanniassa.

Oikkosen tutkijatohtorihanke The Politics of Belonging: National Narrative in the Genomic Age (Kuulumisen politiikat: Kansallinen kertomus genomitutkimuksen aikakaudella) tarkastelee kansallisia juuria ja kansallista yhteisöä koskevissa oletuksissa populaatiogenetiikan kehityksen seurauksena tapahtuneita muutoksia. Lukuvuonna 2011–2012 Oikkonen toimi sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa.

Oikkonen on julkaissut biotieteiden kulttuurisia ulottuvuuksia käsitteleviä artikkeleita kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä kuten European Journal of Women’s Studies, Journal of American Studies, Modern Fiction Studies, Science as Culture ja European Journal of English Studies.

Hänen monografiansa Gender, Sexuality and Reproduction in Evolutionary Narratives ilmestyi vuonna 2013 Routledgen julkaisemana. Oikkonen on myös toimittanut yhdessä Sari Irnin ja Mianna Meskuksen kanssa biotieteitä ja sukupuolta käsittelevän suomenkielisen teoksen Muokattu elämä: Teknotiede, sukupuoli ja materiaalisuus (Vastapaino 2014).
Oikkonen väitteli Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksesta vuonna 2010.


Lisätiedot:

University of Chicago Press -tiedote
Venla Oikkonen
050 3185560
venla.oikkonen(at)helsinki.fi

2015

2014

2013