Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta
 

Humanistinen tiedekunta

 

 

Ajankohtaista

Neljä tohtorikoulutettavaa aloittaa digitaalisen humanistisen tutkimuksen parissa

Humanistiseen tiedekuntaan on valittu neljä tohtorikoulutettavaa, jotka tekevät tutkimusta digitaalisen humanistisen tutkimuksen alalla.


Ylva Grufstedt
(historia) analysoi historiatiedon, -kulttuurin ja tietoisuuden roolia ja muotoutumista tietokonepeleissä ja niiden pelaamisessa.

Erik Henriksson (kreikan kieli ja kirjallisuus) soveltaa digitaalisen tekstianalyysin metodeja tutkiakseen kreikankielistä runoutta osana myöhäisantiikin aatejärjestelmien opinmuodostusta ja kirjallista dialogia.

Anna Kajander (kansatiede) tutkii kirjan ja lukemisen digitalisoitumista, e-kirjaa materiaalisena esineenä ja e-kirjojen vaikutuksia ihmisten arjessa.

Antti Kanner (suomen kieli) hyödyntää laskennallisia menetelmiä tarkastellakseen termin ja sanan välistä suhdetta ja termien käyttäytymistä todellisessa kielenkäytössä.

Grufstedt ja Kajander kuuluvat Historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelmaan ja Henrikson ja Kanner Kielentutkimuksen tohtoriohjelmaan.

Digitaalinen humanistinen tutkimus on monipuolinen nouseva ala, joka yhdistää toisiinsa humanististen alojen tieteentraditiota ja nykyaikaista tieto- ja viestintäteknologiaa. Ala hyödyntää tietotekniikkaa ja digitaalisia aineistoja humanististen alojen tutkimuskysymysten ratkaisemiseen. Se kattaa myös tutkimuksen, jossa digitaalista maailmaa tarkastellaan humanistisesta näkökulmasta.

Tehtävät julistettiin haettaviksi syyskuussa 2014, ja hakemuksia tuli 58 kpl. Tärkeimmät arviointikriteerit olivat tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu ja toteutettavuus sekä soveltuvuus digitaalisen humanistisen tutkimuksen tematiikkaan. Tehtävät ovat nelivuotisia.

2015

2014

2013