Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta
 

Humanistinen tiedekunta

 

 

Ajankohtaista

Miten humanistinen tutkimus muuttaa maailmaa?

Miten humanistinen tutkimus vaikuttaa yhteiskuntaan ja miten vaikuttavuus saataisiin näkyvämmäksi?


Humanistisen tiedekunnan tutkijat pohtivat tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta tiedekunnan kansainvälisen asiantuntijaryhmän kanssa seminaarissa Humanities Research – Research with Impact 27. marraskuuta.

Etnologi ja dekaani Lynn Åkesson Lundin yliopistosta totesi, että vaikuttavuus tulee usein näkyväksi maailman tapahtumien ja muutosten myötä. Esimerkiksi kiinnostus Krimin historian tutkijoiden yhteistyöhön leimahti nopeasti Ukrainan tilanteen myötä.

Humanistista asiantuntemusta tarvitaan niin yritysmaailmassa kuin yhteistyössä muiden tieteenalojen kanssa. Vanhojen tekstien tuntija auttaa miettimään, miten ydinjätehaudat pitäisi merkitä tuleville sukupolville. Volvo haluaa selvittää, miten ihmiset reagoivat yhä itsenäisemmin toimiviin autoihin, ja Ikea on kiinnostunut siitä, miten ihmiset käyttäytyvät kodeissaan.

Toisaalta on myös kysymys siitä, kuka puhetta johtaa: humanistitutkijoiden ei pidä vain odotella yhteydenottoja vaan miettiä itse aktiivisesti, millaista tutkimusta haluavat tehdä – ja kutsua muita mukaan omista lähtökohdistaan.


Demokratian historiaa ja apua muistisairaille

Helsingin yliopiston humanistisesta tiedekunnasta esimerkkejä yhteiskunnallisesti vaikuttavasta tutkimuksesta löytyy monelta alalta. Esimerkiksi kielitieteilijä Camilla Lindholm on tutkinut muistisairaitten ja kehitysvammaisten vuorovaikutustilanteita ja kouluttanut hoitohenkilökuntaa.

Lindholm on tutkimuksissa analysoinut todellisia hoitotilanteita ja siinä tapahtuvaa vuorovaikutusta. Tutkimusten pohjalta syntynyt kirja När orden fattas oss on suunnattu hoitoalan ammattilaisille, mutta sen lukeminen voi auttaa myös omaisia kommunikoimaan sairastuneen perheenjäsenen kanssa. Näin Lindholm tulee antaneeksi äänen niille, jotka eivät saa sitä itse enää kuuluviin.

Historiantutkija Henrik Meinander johtaa suurhanketta, jossa tutkitaan demokratian edellytyksiä ja käyttövoimia poliittisen kulttuurin, geopolitiikan sekä maailmantalouden näkökulmista.


Alumnit vaikuttavat

Yliopistot vaikuttavat yhteiskuntaan vahvasti opetuksen kautta, todettiin monissa puheenvuoroissa. Opetus perustuu uusimpaan tutkimukseen, ja valmistuttuaan yliopistojen alumnit käyttävät asiantuntemustaan yhteiskunnan eri osa-alueilla.


SAB tuo näkökulmia eri puolilta maailmaa

Kansainvälisistä huippututkijoista koostuva asiantuntijaryhmä SAB (Scientific Advisory Board) vieraili Helsingissä 27.–28. marraskuuta.

SAB on antanut oman panoksensa tiedekunnan tutkimustoiminnan kehittämiseen vuodesta 2010. Vuosittain Helsingissä vierailevan ryhmän jäsenet tuovat kotimaiseen humanistiseen tutkimukseen uusia näkökulmia eri puolilta maailmaa ja antavat samalla arvokasta palautetta siitä, miten Helsingissä tehtävä tutkimus näyttäytyy ulkopuoliselle tarkkailijalle.

SAB:in jäsenet:

  • prof. Wiljan van den Akker, Utrecht University
  • prof. Peter Auer, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
  • prof. Thomas DuBois, The University of Wisconsin-Madison
  • prof. Milena Žic-Fuchs, University of Zagreb
  • prof. Lynn Åkesson, University of Lund

2015

2014

2013