Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta
 

Humanistinen tiedekunta

 

 

Ajankohtaista

Väitös: Lina Navickaite-Martinelli, musiikkitiede

MA Lina Navickaitė-Martinelli väittelee 14.11.2014 kello 12 aiheesta "Piano Performance in a Semiotic Key Society, Musical Canon and Novel Discourses".


Piano Performance in a Semiotic Key laajentaa ja rikastaa musiikin esityskäytäntöjen nykyisiä tutkimussuuntauksia sekä hyödyntää semioottista analyysia. Se tarjoaa teoreettisen näkökulman, jonka avulla on mahdollista tuoda esiin lukuisia esittävän taiteen synnyttämiä ja välittämiä merkityksiä.

Tutkimuksen tärkeimmät tavoitteet ovat 1900-luvun taidemusiikin vallitsevien esityskäytäntöjen kartoittaminen sekä semioottisen esityskäytäntöjen analyysimallin kehittäminen.
Analyysissa tarkastellaan niitä erilaisia representaatioita, joita esittäjät, erityisesti pianistit, toteuttavat kanssakäymisessään niin sosiaalisessa kuin kulttuurisessa kontekstissa. Väitöskirja osoittaa, että semioottisen ja musiikkitieteellisen lähestymistavan yhdistäminen on relevanttia ja palkitsevaa musiikkiesitysten tutkimuksessa.

Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, Auditorium XII. Vastaväittäjänä on Prof. Dr. Jean-Marie Jacono, Aix-Marseille University, ja kustoksena on professori Eero Tarasti.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Acta Semiotica Fennnica XLV. Väitöskirjaa myy suosem-seura(at)luukku.com, linanavickaite.eu(at)gmail.com.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa
E-thesis-palvelussa.


Lisätietoa:

Suvi Uotinen
02941 24021
suvi.uotinen(at)helsinki.fi

2015

2014

2013