Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta
 

Humanistinen tiedekunta

 

 

Ajankohtaista

Väitös: Liisa Tuomela, latinan kieli ja Rooman kirjallisuus

FL Liisa Tuomela väittelee 10.9.2014 kello 12.15 aiheesta "Virtues of Man, Woman – or Human Being?. An Intellectual Historical Study on the Views of the Later Stoics Seneca theYounger, Musonius Rufus, Epictetus, Hierocles and Marcus Aurelius on the Sameness of the Virtues of Man and Woman" (Naisten, miesten - vai ihmisten hyveitä? Aatehistoriallinen tutkimus myöhäisstoalaisten Seneca nuoremman, Musonius Rufuksen , Epiktetoksen, Hierokleen ja Marcus Aureliuksen näkemyksistä naisten ja miesten hyveitten samuudesta).


Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, Auditorium XII, Unioninkatu 34. Vastaväittäjänä on dosentti Marja-Leena Hänninen, Tampereen yliopisto, ja kustoksena on professori Olli Salomies.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa
E-thesis-palvelussa.


Lisätietoja

Suvi Uotinen
(09) 191 24021
suvi.uotinen(at)helsinki.fi

2015

2014

2013