Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta
 

Humanistinen tiedekunta

 

 

Ajankohtaista

Niklas Jensen-Eriksen palkittiin ansiokkaasta julkaisutoiminnasta

Niklas Jensen-Eriksen

Humanistisen tiedekunnan uuden Tuhat-palkinnon on saanut yrityshistorian professori Niklas Jensen-Eriksen.


Palkinto jaettiin humanistisen tiedekunnan tutkijoiden yhteistyöseminaarissa Kalastajatorpalla torstaina 21. elokuuta. Palkinnon arvo on 1000 euroa, ja se on palkitun käytettävissä tutkimusmenoihin.

Tuhat-palkinto myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa. Se osoitetaan vastedes vuosittain kunnianhimoisesta ja ansiokkaasta julkaisutoiminnasta.

Palkinnon kriteereissä kiinnitettiin huomiota sekä vertaisarvioitujen tieteellisten julkaisujen määrään että julkaisukanaviin.


Julkaisukanavan valinta vaikuttaa rahoitukseen

Julkaisuilla on tärkeä rooli tiedeyhteisön sisäisessä vuoropuhelussa, tutkimustiedon välittämisessä erilaisille yleisöille ja tieteellisen tiedon laadun ja vaikuttavuuden määrittelyssä.

Julkaisut vaikuttavat merkittävästi yliopiston saamaan rahoitukseen. Ne otetaan laskuihin kuitenkin vain silloin, kun tutkija on raportoinut ne Tuhat-järjestelmässä ajallaan.

Rahoitukseen vaikuttaa myös julkaisukanavan valinta. Opetus- ja kulttuuriministeriön mallissa vertaisarvioidusta artikkelista saa julkaisukanavasta riippuen 0,1–3,0 pistettä. Julkaisukanavavalinta voi siis vaikuttaa yliopiston saamaan rahaan 30-kertaisesti.


Kohdeyleisö on ratkaiseva

Niklas Jensen-Eriksenille tärkeimpiä julkaisukanavia ovat yritys- ja taloushistorian julkaisut, kuten kansainväliset journaalit. Hän toteaa, että käsikirjoituksia kannattaa tarjota myös oman tutkimusalan ulkopuolisille tahoille, koska niiden kautta voi tavoittaa kokonaan uusia yleisöjä.

– Ratkaisevaa on se, mille yleisölle tutkimus on pääosin suunnattu: suomalaiselle vai ulkomaiselle ja minkä tieteenalan edustajille? Sitten mietin, mitä foorumeja tätä aihepiiriä tutkivat henkilöt maailmalla seuraavat.

Tärkeää on myös perehtyä huolellisesti siihen, sopiiko artikkelikäsikirjoitus kyseisen kustantajan tai journaalin profiiliin.

– Hyväkin käsikirjoitus hylätään helposti, jos sitä tarjoaa väärään paikkaan.

2015

2014

2013