Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta
 

Humanistinen tiedekunta

 

 

Ajankohtaista

Vuoden Kristiina 2014 -palkinto Tahdon2013-kampanjalle

Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaine myönsi Vuoden Kristiina 2014 -nimityksen ja kunniakirjan Tahdon2013-kampanjalle.


Vuoden Kristiina -nimityksellä halutaan kiittää Tahdon2013-kampanjaa seksuaalivähemmistöjen näkyväksi tekemisestä ja oikeuksien edistämisestä sekä sukupuolentutkimuksen tematiikan esillä pitämisestä.

  Palkinnon vastaanottivat Senni Moilanen ja Milla Halme.

Tahdon2013-kampanja tarttuu ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden kannalta tärkeään ja ajankohtaiseen aiheeseen ajaessaan tasa-arvoista avioliittoa Suomeen. Valintatoimikunta katsoo, että Tahdon2013-kampanja on menestyksekkäästi purkanut ja kyseenalaistanut sukupuoleen liittyviä ennakko-oletuksia. Kampanjan edustajat ovat asiantuntevalla ja ammattitaitoisella otteella reagoineet avioliitosta käytyyn keskusteluun ja edistäneet eri näkemysten edustajien välistä dialogia seksuaalisuudesta ja sukupuolesta.

Vuoden Kristiina -valintatoimikunta kummastelee, ettei eduskunnan lakivaliokunta ole kutsunut tasa-arvoisen avioliittolakiesityksen asiantuntijakuulemisiinsa sukupuolentutkimuksen asiantuntijoita, vaikka esitys ja siitä käytävä keskustelu ovat mitä suurimmassa määrin sukupuolentutkimuksellista osaamis- ja tutkimusaluetta.

Jo pelkästään Helsingin yliopistossa toimii erittäin laaja sukupuolen- ja tasa-arvotutkimuksen tutkijayhteisö monien eri tieteenalojen ja oppiaineiden piirissä. Avioliitossa yhdistyvät seksuaalisuus ja sukupuoli tavalla, joka tekee siitä keskeisen tutkimuskohteen sukupuolentutkimuksen alalla, kuten myös edesmenneen oikeustieteen professori Anu Pylkkäsen ansiokas avioliiton tarkastelu osoittaa (Vaihtoehto avioliitolle. Seksuaalisuudesta yhteistalouden sääntelyyn 2012).

Tahdon2013 on osoitus siitä, että rohkealla ja oma-aloitteisella toiminnalla on mahdollista puuttua yhteiskunnassamme tapahtuvaan syrjintään.

Vuoden Kristiina -palkinto kantaa sukupuolentutkimuksen oppiaineen edeltäjän Kristiina-instituutin nimeä, ja se myönnetään vuosittain sukupuolentutkimuksen tunnetuksi tekemisestä ja sukupuolen perusteella tapahtuvan syrjinnän ja eriarvoisuuden vähentämiseksi tehdystä työstä. Palkinto myönnetään nyt neljännentoista kerran, ja työryhmä halusi tänä vuonna painottaa seksuaalivähemmistöjen näkyväksi tekemistä kansalaisaktivismin kautta.

2015

2014

2013