Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta
 

Humanistinen tiedekunta

 

 

Ajankohtaista

Uusia akatemiatutkijoita ja tutkijatohtoreita humanistiseen tiedekuntaan

Suomen Akatemia valitsi uusia akatemiatutkijoita ja tutkijatohtoreita. Humanistisessa tiedekunnassa käynnistyvät tutkimushankkeet arkeologiassa, historiassa ja sukupuolentutkimuksessa. Tutkijatohtorit perehtyvät espanjan ja portugalin rakenteisiin, juutalaisiin kirjailijoihin ja vuorovaikutukseen.


Uusia humanistisen tiedekunnan akatemiatutkijoita ovat Teija Alenius (arkeologia), Koen Stabelbroek (historia) ja Antu Sorainen (sukupuolentutkimus). He ovat kaikki filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen tutkijoita.

Teija Alenius tutkii maankäyttöä, viljelyä ja karjanpitoa Neoliittisen kauden Koillis-Euroopassa 6000 - 1000 eaa. Koen Stabelbroek tutkii Euroopan integraation historiallisia instrumentteja: kaupankäyntiä ja kansainvälistä voimatasapainoa 1700-luvulla.

Antu Sorainen tutkii testamentteja ja perintövarallisuutta seksuaalisesti marginalisoiduissa ryhmissä. Perintöjärjestelmä ja -lainsäädäntö perustuu länsimaissa avioliiton ja biologisten jälkeläisten kulttuuriselle mallille, johon useimpien seksuaalivähemmistöön kuuluvien ihmisten elämä ei sovi. Testamentti tarjoaa heille mahdollisuuden tukea itselleen läheisimpiä ihmisiä ohi juridisen sukulaisuusmallin.

Tutkimuksessa selvitetään, missä laajuudessa lesbot ja homot Suomessa käyttävät testamenttia, mitä puutteita vallitsevassa lainsäädännössä heidän kannaltaan on ja mikä merkitys perintöjärjestelmällä on tälle kansantaloudessa näkymättömälle ryhmälle. Tutkimuksella on merkitystä sosiaalipolitiikan, yhteiskunnallisen näkyvyyden, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden edistämiseksi Suomessa.

Akatemiatutkijan tehtävä on tarkoitettu kokeneelle tutkijalle itsenäiseen tutkimussuunnitelman mukaiseen tieteelliseen työskentelyyn. Akatemiatutkijakauden tarkoituksena on antaa parhaille tutkijoille määräaikainen täysipäiväinen mahdollisuus pätevöitymiseen ylimpiin tutkijan tehtäviin tai muihin asiantuntijatehtäviin. Rahoitus on viisivuotinen.


Tutkijatohtorit: espanjan ja portugalin rakenteita, juutalaisia kirjailijoita ja vuorovaikutusta

Uusista tutkijatohtoreista väitöskirjansa ovat humanistiseen tiedekuntaan tehneet Pekka Posio ja Sami Sjöberg. Melisa Stevanovic on tutkijana monitieteisessä Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa -huippuyksikössä.

Pekka Posio tutkii espanjan ja portugalin kielten ihmisiin viittaavia kielellisiä rakenteita, joissa toiminnan tekijä jätetään mainitsematta. Sami Sjöberg perehtyy juutalaisiin kirjailijoihin ja länsieurooppalaiseen avantgardeen 1908–1939.

Melisa Stevanovicin tutkii, miten ihmiset kytkeytyvät toisiinsa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa: Miten osallistujien vuorovaikutuskäyttäytyminen samankaltaistuu ja mitkä ovat ilmiön psykofysiologiset perustat.

Tutkijatohtorin tehtävän rahoituksen tavoitteena on mahdollistaa lupaavimpien, äskettäin tohtorin tutkinnon suorittaneiden nuorten tutkijoiden pätevöityminen ja itsenäistyminen ammattitutkijoiksi. Rahoitus on kolmivuotinen.

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta myönsi rahoituksen 19 uudelle akatemiatutkijalle ja 30 uudelle tutkijatohtorille. Yhteensä tehtävien rahoitukseen osoitettiin 15,6 miljoonaa euroa.

2015

2014

2013