Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta
 

Humanistinen tiedekunta

 

 

Ajankohtaista

Ruotsin opetus aikaistuu 6. luokalle – AinO-keskus järjestää opettajille täydennyskoulutusta

Ruotsin kielen opetus alkaa vuoden 2016 syksystä eteenpäin kaikilla koululaisilla viimeistään kuudennella luokalla.


Uudistus on osa perusopetuksen tuntijaon uudistamista. Monessa eri yhteydessä on nostettu esiin huoli siitä, kuka opettaa ruotsia kuudesluokkalaisille. Opettajien täydennyskoulutukselle on todettu olevan suuri tarve.

Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan AinO-keskus on saanut Opetushallitukselta rahoitusta tähän tarpeeseen suunnatun täydennyskoulutushankkeen toteutukseen. ”Innostavaa ruotsia kielikylpymetodein ja multimodaalisesti” -nimisen hankkeen koulutuksissa keskitytään peruskoulun 6. luokalle soveltuviin didaktisiin menetelmiin ruotsin opetuksessa sekä vahvistetaan ja aktivoidaan kurssille osallistuvien opettajien omaa ruotsin kielen taitoa.

Ensimmäiset kurssit järjestetään syksyllä 2014. Opetushallituksen rahoittamat täydennyskoulutukset ovat koulujen opettajille maksuttomia. Suunnittelussa ovat olleet mukana Marjo Vesalainen AinO-keskuksesta, Helsingin yliopiston ruotsin oppiaineesta Hanna Lehti-Eklund ja Anne Huhtala sekä OKL:n puolelta Kirsi Wallinheimo.

2015

2014

2013