Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta
 

Humanistinen tiedekunta

 

 

Ajankohtaista

Yhteisöllisyys on onnistuneiden tohtoriopintojen kulmakivi

Kööpenhaminan yliopiston humanististen alojen tohtorikoulun johtaja Sune Auken ja tiedekunnan dekaani Arto Mustajoki kuuntelevat Sari Aallon puheenvuoroa yhteisöllisyyden merkityksestä opintojen sujumiselle. Kuva: Mika Federley

Kööpenhaminan yliopiston humanististen alojen tohtorikoulun johtaja Sune Auken ja tiedekunnan dekaani Arto Mustajoki kuuntelevat Sari Aallon puheenvuoroa yhteisöllisyyden merkityksestä opintojen sujumiselle.

– Uskon, että tohtorikoulutus on hyvä idea, aloitti Kööpenhaminan yliopiston humanististen alojen tohtorikoulun johtaja Sune Auken puheenvuoronsa humanistisen tiedekunnan uusien tohtoriohjelmien kick off -tilaisuudessa perjantaina 7. tammikuuta. Yleisö nauroi, kuten oli tarkoituskin, mutta ajatus Aukenin lausahduksen takana oli hyvä ja tärkeä.


Humanististen alojen tohtoriopiskelijat kohtaavat toisinaan epäilyksiä siitä, mitä hyötyä tutkinnosta on. Auken kehotti yleisöään viittaamaan epäilijöille kintaalla ja muistutti, että tohtorikoulutus antaa ainutlaatuiset eväät monenlaisissa asiantuntijarooleissa toimimiseen ja hyödyttää paitsi yliopistoa ja opiskelijoita itseään, myös koko ympäröivää yhteiskuntaa.

– Tieteenalaan liittyvän erityisosaamisen lisäksi tohtorintutkinto valmistaa esimerkiksi projektinhallintaan, itsenäiseen työskentelyyn sekä suurienkin ideoiden toteuttamiseen käytännön tasolla. Laajat asiakokonaisuudet ja tehtävät, jotka saattavat muista näyttää ylitsepääsemättömiltä, ovat tohtorintutkinnon suorittaneille helpommin käsiteltävissä ja hallittavissa.

Sekä Auken että tilaisuuden muut puhujat korostivat tieteidenvälisyyden merkitystä tutkimuksen yhteiskunnallisen merkittävyyden lisäämisessä. Auken käytti esimerkkinä kööpenhaminalaista tohtoriopiskelijaa, joka tekee keskusteluanalyysia lääkärikäynneistä selvittääkseen miksi tanskalaiset lääkärit määräävät niin paljon tarpeettomia antibiootteja.

– Jos tutkimuksen avulla saadaan turhien antibioottikuurien määrä laskuun, on yhden humanistitohtorin tutkimustyöllä ollut aivan valtava yhteiskunnallinen merkitys, Auken huomautti.

Uudet tohtoriohjelmat tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia tieteidenväliseen yhteistyöhön. Kick off -seminaarissa suunniteltiin esimerkiksi poikkitieteellisiä työpajoja, joissa tohtoriopiskelijat voisivat opetella esittelemään tutkimustaan innostavasti ja ymmärrettävästi myös muiden tieteenalojen edustajille ja suuremmalle yleisölle.

– Tieteidenväliset taidot ovat entistä tärkeämpiä ja omaa osaamista pitää pystyä kommunikoimaan monenlaisille tahoille sekä kotimaassa että kansainvälisesti, uskontotieteen yliopistonlehtori Terhi Utriainen muistutti.

Punaisena lankana läpi kaikkien seminaarissa kuultujen puheenvuorojen kulki yhteisöllisyyden merkitys opintojen onnistumiselle. Uusilta tohtoriohjelmilta toivottiin uusia avauksia ja raja-aitojen madaltamista sekä tutkijanuran eri portaiden että eri tieteenalojen välillä. Tohtorikoulutuksen uusia rakenteita mukana suunnittelemassa ollut Suomen ja Pohjoismaiden historian jatko-opiskelija Sari Aalto kertoikin, että juuri yhteisöllisyyden lisääminen on ollut uudistuksen yhtenä keskeisenä tausta-ajatuksena.

– Uudistuksen tavoitteet ovat olleet ennen kaikkea laadullisia. Opiskelijoiden asema ei uudistuksessa sinänsä muutu, mutta uusi rakenne tarjoaa tohtoriohjelmille mahdollisuuden keskittyä nimenomaan koulutuksen kehittämiseen ja yhteisöllisyyden edistämiseen.

Myös suomen kielen ja kulttuurin professori Jyrki Kalliokoski totesi, että uudistus tarjoaa hyvät mahdollisuudet luoda uusia hyviä käytäntöjä vanhojen rinnalle. Kalliokoski ja akatemiaprofessori Markku Peltonen kannustivat muun muassa lisäämään yhteistyötä toisaalta perus- ja jatko-opintojen välillä ja toisaalta jatko-opiskelijoiden ja jo uraa tohtorina aloittelevien post doc -tutkijoiden kesken.

– Esimerkiksi syventävien opintojen kursseille voisi hyvin osallistua myös jatko-opiskelijoita, Kalliokoski ideoi. Tärkeää on, ettei takerruta liikaa rakenteisiin ja käperrytä omiin koloihin, vaan pyritään madaltamaan yhteistyön kynnystä ja luomaan uusia, uudenlaisia kontakteja ja oppimiskokemuksia. Tähän uudet tohtoriohjelmat tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden.

Lisätietoa tohtoriohjelmista saat niiden verkkosivuilta:

Filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma
Historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelma
Kielentutkimuksen tohtoriohjelma
Sukupuoli, kulttuuri ja yhteiskunta (SKY) -tohtoriohjelma


Teksti: Anniina Sjöblom
Kuva: Mika Federley

2015

2014

2013