Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta
 

Humanistinen tiedekunta

 

 

Ajankohtaista

Väitös: Miten fyysinen kokemus vaikuttaa nykytaiteen tulkintaan?

Heli Rekula, Vyyhti, 2000. Kaksikanavainen videoinstallaatio, ääni, 2:52 min., näyttelystä Heli Rekula: Autiomaa – teoksia vuosilta 1989–2004, Nykytaiteen museo Kiasma, 2005. Kuva: Petri Virtanen, Kansallisgalleria.

Kuinka kertomus muotoutuu tilalliseen muotoon nykytaiteen liikkuvan kuvan installaatioissa? Kati Kivisen 25. tammikuuta tarkastettava väitöskirjatyö käsittelee kertomuksen ja liikkuvan kuvan tilallistamisen problematiikkaa kotimaisessa nykytaiteessa.


Miltä villalanka tuntuu, kun se juoksee sormien lävitse vyyhdeltä kerälle? Kuinka vartalo liikkuu vyyhteä kallistettaessa, ja kuinka käsi kiertyy keriessään lankakerää? Kuvataiteilija Heli Rekulan diptyykkimuotoinen videoinstallaatio Vyyhti (2000) tuottaa kokonaisvaltaisen fyysisen kokemuksen pelkän (audio)visuaalisen elämyksen sijaan: haptisilla aistimuksilla on merkittävä osansa teoksen tulkinnassa.

Rekulan Vyyhti on yksi teoksista, joita Kati Kivinen analysoi tuoreessa väitöskirjassaan. Kivisen väitöskirja "Toisin kertoen – Kertomuksen tilallistaminen ja kohtaaminen liikkuvan
kuvan installaatiossa" tarkastelee liikkuvan kuvan installaatioiden esitystilallisia ja kerronnallisia ulottuvuuksia sekä niiden vastaanottoa suhteessa muihin tilaan, ruumiillisuuteen ja ajallisuuteen avautuviin taiteenlajeihin. Tutkimuksessa etsitään vastauksia muun muassa siihen, minkälaista totutuista audiovisuaalisen kerronnan muodoista eroavaa tilallista kerrontaa monikuvaiset liikkuvan kuvan installaatiot tuottavat ja kuinka näitä kertomuksia otetaan vastaan ruumiillisella tavalla installaation tilassa.

Näiden pääkysymysten rinnalla tutkimuksessa pohditaan myös liikkuvan kuvan installaation intermediaalista luonnetta spatiaalisen kuvataiteen ja elokuvan välimaastossa toimivana kertovana mediumina, joka ammentaa kahden eri taidelajin traditiosta, pyrkien luomaan kaivattua keskusteluyhteyttä liikkuvaa kuvaa käyttävän kuvataiteen ja elokuvataiteen välille.

Väitöskirjaan analysoitaviksi valikoidut nykytaiteen teokset ovat kaikki 1990-luvun aikana ja 2000-luvun alussa valmistuneita liikkuvan kuvan installaatiomuotoisia teoksia, joissa audiovisuaalinen kerronta on hajautettu useampaan kuin yhteen kuvalähteeseen näyttelytilassa. Tutkimuksen kohdetaiteilijoita ovat Eija-Liisa Ahtila, Pekka Niskanen, Minna Rainio & Mark Roberts ja Heli Rekula. Tutkimuksen kohdeteosten valintaan on vaikuttanut yhtälailla teosten tilallinen muoto ja sen ruumiillinen vastaanottaminen kuin myös teosten tarjoama haaste audiovisuaaliselle kerronnalle.

Kati KivinenKati Kivinen (s. 1975) valmistui filosofian maisteriksi Helsingin yliopiston taidehistorian oppiaineesta vuonna 2000. Tutkimustyön ohella Kivinen on työskennellyt nykytaiteen parissa taidemuseoalalla yli 10 vuoden ajan, viimeksi näyttelyamanuenssina Nykytaiteen museo Kiasmassa vuodesta 2003 alkaen. Kivinen on myös kansainvälisen nykytaiteen kuraattoreiden järjestön IKT:n hallituksen jäsen.

 

 

FM Kati Kivinen väittelee 25.1.2014 kello 10 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta "Toisin kertoen – Kertomuksen tilallistaminen ja kohtaaminen liikkuvan kuvan installaatiossa ". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, auditorio XV, Unioninkatu 34. Vastaväittäjänä on dosentti Martta Heikkilä, Helsingin yliopisto, ja kustoksena on professori Ville Lukkarinen.

Kuvataiteen keskusarkiston julkaisusarjassa ilmestyvä väitöskirja on tilaisuuden jälkeen luettavissa elektronisena julkaisuna keskusarkiston Lähteillä-sivustolla: www.fng.fi/toisinkertoen ja E-thesis-palvelussa.


Väittelijän yhteystiedot:

Kati Kivinen
040 7311052
kati.t.kivinen(at)kiasma.fi

2015

2014

2013