Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta
 

Humanistinen tiedekunta

 

 

Ajankohtaista

Keskusteluntutkimuksen päivät Helsingin yliopistossa

Kolmannettoista Keskusteluntutkimuksen päivät järjestetään Helsingin yliopistossa 23.–24.1.2014.


Päivien teema on sosiaalisten toimintojen muotoilu vuorovaikutuksessa. Teemaa voi lähestyä esimerkiksi seuraavista näkökulmista: Miten keskustelun puheenvuorot rakentuvat tietyiksi toiminnoiksi (esimerkiksi pyynnöiksi, ehdotuksiksi tai kehuiksi )? Millaista vaihtelua tietyn toiminnon muotoilussa esiintyy ja millaiset seikat vaihtelua selittävät? Milloin voidaan puhua vuorojen monifunktioisuudesta tai vuoron toimintojen kerroksellisuudesta? Miten vuorojen vastaanottajat tunnistavat edeltävän puheen keskeisen toiminnon tai keskeiset toiminnot? Aiheuttaako toimintojen tunnistaminen ongelmia ja miten näitä ongelmia käsitellään? Missä määrin toimintojen olemus ja muotoilu on kulttuurisidonnaista ja toisaalta kulttuurirajat ylittävää?

Keskeisiä kysymyksiä aihealueen kannalta käsittelee esimerkiksi Stephen Levinsonin artikkeli Action Formation and Ascription (2012: 103-130, teoksessa Sidnell, Jack & Tanya Stivers (toim.) The Handbook of Conversation Analysis).

2015

2014

2013