Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta
 

Humanistinen tiedekunta

 

 

Ajankohtaista

Väitös: Arkistotallenteista avautuu uusia näköaloja Inkerin laulukulttuureihin

  Kati Kallio avaa tuoreessa väitöstutkimuksessaan Inkerin laulukulttuureita uusilla tavoilla. Hän lähestyy länsi-inkeriläisiä runokulttuureja laulamisen tapojen, esitystilanteiden ja paikallisten yhteisöjen näkökulmista.

Inkeristä on tallennettu yksi laajimmista ja monipuolisimmista itämerensuomalaisen vanhan runon aineistoista. Kallio hyödyntää tutkimuksessaan myös aiemmin vähemmälle huomiolle jäänyttä alueelta vuonna 1906 äänitettyä varhaista fonogrammiaineistoa.

Erilaisia runoaiheita, sävelmiä ja esittämistapoja oli Länsi-Inkerissä käytössä huomattavan paljon. Kaiken laulullisen moninaisuuden ja variaation keskellä tärkeimmät rituaaliset laulut esitettiin silti tallennustilanteissakin hyvin yksinkertaisin ja pysyvin rakentein. Tässä yhteydessä yksinkertaisuus ei tarkoittanutkaan monotonisuutta tai tylsyyttä, vaan rituaalista, merkittävää, pysyvää ja painokasta.
 
Työssä lähestytään laulettuja rakenteita ja merkityksiä kolmesta näkökulmasta: millä tavoilla runoja laulettiin (rekisteri), minkälaisissa tilanteissa niitä käytettiin (esitysareena) sekä miten laulajat itse laulujaan ja laulamistaan nimesivät ja määrittivät (paikallinen laji). Näiden kautta hahmotellaan paikallisyhteisöjen jakamia runon rakentumisen ja tulkinnan tapoja, joiden kautta on mahdollista päästä lähemmäs sitä, mitä ja miten nämä länsimaisesta nykynäkökulmasta katsottuna hyvinkin vieraan tuntuiset laulut laulajilleen merkitsivät.

Työ yhdistää kansanrunouden- ja kansanmusiikintutkimuksen traditioita nykyisiin folkloristiikan, etnomusikologian, lingvistisen antropologian ja suullisen runon tutkimuksen suuntauksiin.

Kati Kallion väitöskirja ”Laulamisen tapoja. Esitysareena, rekisteri ja paikallinen laji länsi-inkeriläisessä kalevalamittaisessa runossa” tarkastetaan lauantaina 14.12.2013 klo 10 Helsingin yliopistossa (Yliopistomuseo Arppeanum). Vastaväittäjänä toimii dosentti, FT Jarkko Niemi Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Lotte Tarkka.

>> Väitöskirja E-thesis-palvelussa


Lisätietoja:

Kati Kallio, 050 372 4233, kati.kallio(at)finlit.fi
www.finlit.fi/tutkimus/kallio_kati.htm
https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/persons/kati-kallio(bbfe0f31-ff0f-4fad-8176-bfd6a051225b).html

2015

2014

2013