Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta
 

Humanistinen tiedekunta

 

 

Ajankohtaista

Avoin luento: Humanistit ja suuret haasteet

Ilkka Niiniluoto. Kuva: Mika Federley

Miltä ihmiskunnan suuret kysymykset näyttäisivät, jos humanististen alojen tutkijat esittäisivät niitä itse? 14. marraskuuta kuullaan, mitä kysyy filosofi Ilkka Niiniluoto.


Mihin kysymyksiin humanistisen tutkimuksen pitäisi pyrkiä vastaamaan? Mitkä ovat keskeisiä ongelmia, joihin humanistisen tutkimuksen pitäisi suuntautua?

Viime vuosina monet tutkimusta suuntaavat tahot, kuten Suomen Akatemia, ovat pyrkineet jäsentämään tieteellisen tutkimuksen suuntaa esittämällä niin sanottuja suuria haasteita, joita ihmiskunnalle asettuu ja joiden ratkaisemisessa tiede ja tutkimus ovat avainasemassa. Tunnistettuja haasteita ovat esimerkiksi kulttuurien vuoropuhelu, väestön ikääntyminen ja osaaminen mediayhteiskunnassa.

Humanistista tutkimusta kutsutaan usein mukaan vastaamaan näihin haasteisiin. Humanistit ovat kuitenkin vain hyvin harvoin olleet itse mukana hahmottamassa haasteita.

Nyt käännetään asetelma ylösalaisin. Humanistisen tiedekunnan yleisöluennolla puhutaan siitä, mitä humanistien pitäisi kysyä nyt. Tilaisuuden avaa humanistisen tiedekunnan dekaani Anna Mauranen.

Filosofian professori Ilkka Niiniluoto puhuu otsikolla "Ihminen avoimena ongelmana":

"Tiedepoliittisessa keskustelussa esiin nostetut ”suuret haasteet” antavat myös ihmistä tutkivien tieteiden edustajille näytön paikan osoittaa, että heidän aloillaan on olennaisen tärkeä merkitys globaalien ongelmien ratkaisemisessa ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Tutkimuksen agendaa ei voi kuitenkaan määritellä yksinomaan yhteiskunnallisista tarpeista lähtien. Voidakseen menestyä tehtävässään tutkijalla on oltava intohimoista tiedon janoa, jonka lähteinä ovat häntä itseään polttavat ongelmat.
Tiedettä ovat aina vieneet eteenpäin suuret peruskysymykset maailmankaikkeuden alkuperästä, aineen rakenteesta, elämän synnystä, perinnöllisyyden mekanismeista, mielen ja aivotilojen suhteesta, kielen evoluutiosta, tahdon vapaudesta, rationaalisen päättelyn rakenteesta, oikeudenmukaisuudesta ja hyvän elämän päämääristä.

Siksi onkin tärkeää kysyä, miten ihmistieteet ovat omalta osaltaan onnistuneet rikastamaan ja syventämään maailmankuvaamme ratkaisemalla perinteisiä ”maailmanarvoituksia”. Tämä antaa myös tilaisuuden pohtia tieteen sisältä katsoen, mitkä ovat tällä hetkellä ihmistä ja hänen luomaansa kulttuuria koskevan tutkimuksen suuria avoimia ongelmia."

Aika ja paikka: 14.11.2013 klo 17–19, Pieni juhlasali, Helsingin yliopiston päärakennus, 4. krs, Fabianinkatu 33.

Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille. Tervetuloa!

Lisätietoja: humanistisen tiedekunnan dekaani Anna Mauranen, 050 468 7426, anna.mauranen(at)helsinki.fi.

---

Ilkka Niiniluoto on Helsingin yliopiston teoreettisen filosofian professori. Hän toimi Helsingin yliopiston kanslerina 2008–2013 ja rehtorina 2003–2008. Niiniluoto opiskeli lisensiaatiksi asti matematiikkaa ja teki filosofian tohtorin tutkinnon teoreettisesta filosofiasta.

2015

2014

2013