Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta
 

Humanistinen tiedekunta

 

 

Ajankohtaista

Humanistinen tiedekunta hakee dekaania / Humanistiska fakulteten söker dekanus

Hakuilmoitus   >> Hakuilmoitus (pdf)

Humanistisen tiedekunnan dekaanin tehtävää hakevaa pyydetään liittämään hakuasiakirjoihinsa myös lyhyt, julkistettavaksi tarkoitettu yhteenveto niistä ansioistaan, joilla on erityistä merkitystä arvioitaessa tehtävien hoitamiseksi tarvittavaa kykyä ja ammattitaitoa sekä johtamistaitoa.
Platsannons   >> Platsannons (pdf)

Sökande till anställningen som dekanus för humanistiska fakulteten ombedes bifoga till ansökningshandlingarna även en kort (offentlig) sammanfattning av de meriter som är av särskild betydelse med tanke på den förmåga, yrkesskicklighet samt ledarförmåga som behövs för att sköta uppdraget.

>> HakuiImoitus yliopiston sivuilla

>> Platsannons på universitets sidor

Humanistisen tiedekunnan dekaaniksi hakevien julkinen kuulemistilaisuus järjestetään torstaina 14.11.2013 klo 12–14, yliopiston päärakennus, sali 1.

Humanistiska fakulteten arrangerar ett offentligt diskussionstillfälle för de sökande till anställningen som dekanus torsdagen 14.11.2013 kl. 12–14 i sal 1, universitetets huvudbyggnad.


Lisätietoja valintaprosessista / Närmare information om ansökningsprocessen

hallintopäällikkö/förvaltningschef Päivi Karimäki-Suvanto

  • (09) 191 22349
  • paivi.karimaki-suvanto(at)helsinki.fi

2015

2014

2013