Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta
 

Humanistinen tiedekunta

 

 

Ajankohtaista

Väitös: Millaista oli helsinkiläisten arkielämä maailmansodassa ja sisällissodassa?

Missä on asunnon turvallisin paikka, jos kotikadulla käydään kaupunkisotaa? Entä mistä jokapäiväinen leipä hankitaan, jos kauppojen hyllyt ovat viikosta toiseen tyhjiä? Kannattaako omat varastot tasata naapurien kanssa vai pitäisikö sittenkin panostaa vain oman perheen selviytymiseen?


FM Samu Nyström tarkastelee 11. lokakuuta Helsingin yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan Helsingin ja helsinkiläisten elämää eurooppalaisessa urbaanissa kontekstissa ensimmäisen maailmansodan ja Suomen sisällissodan kriisiaikoina 1914–1918.

Tutkimus näyttää, miten ja miksi kriisiaika vaikutti helsinkiläisten elämään, miten aikalaiset ongelmatilanteet kohtasivat ja minkälaisia ratkaisuja he ongelmiin hakivat. Samalla tuodaan esiin ne moninaiset tilannearviot, joiden pohjalta kaupunkilaiset ratkaisujaan tekivät. Tapahtumia tarkastellaan niin kaupungin hallinnon, eri sosiaaliryhmien kuin monenlaisten yhteisöjen ja yksilöiden kokemuksien kautta.

Kaupungissa asutaan tiiviisti muiden ihmisten keskellä, jolloin elämisen keskeisenä edellytyksenä on kaupunkiyhteisön jäsenien keskinäinen toimeentulo ja luottamus. Jos ongelmia ei pystytä ratkaisemaan niin, että suurin osa yhteisön jäsenistä kokee ratkaisut oikeudenmukaisiksi tai välttämättömiksi, on uhkana yhteisön hajoaminen kilpaileviin ryhmiin ja lopulta ”pelastukoon ken voi” -tunnelma.

Helsingissä yleistä tahtoa ja voimaa kaupunkiyhteisön koossa pitämiseen ja uhrauksiin ei oikeastaan missään vaiheessa maailmansotaa löytynyt. Sen sijaan alatasolla kaupunkilaiset muodostivat monenlaisia verkostoja, joiden avulla pyrittiin etsimään helpotusta kriisiajan ongelmiin. Näiden avulla pyrittiin etsimään turvaa, elintarvikkeita, ansiomahdollisuuksia ja selviytymispelin kannalta tärkeitä tietoja.

Samu Nyström on aiemmin julkaissut muun muassa ensihoidon, pelastustoimen, suomalaisen lääkärikunnan ja Helsingin historiaa käsitelleitä teoksia ja artikkeleita. Nystömin väitöskirjasta ilmestyy syksyllä myös Minervan kustantama populaariteos ”Helsinki 1914–1918. Toivon, pelon ja sekasorron vuodet”.

---

FM Samu Nyström väittelee 11.10.2013 kello 10 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta "Poikkeusajan kaupunkielämäkerta – Helsinki ja helsinkiläiset maailmansodassa 1914–1918" (The Wartime Biography of Helsinki 1914–1918).

Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Arppeanum, auditorio, Snellmaninkatu 3. Vastaväittäjänä on Yliopistonlehtori, dosentti Marko Tikka, Tampereen yliopisto, ja kustoksena on professori Laura Kolbe.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Historiallisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta. Väitöskirjaa myy väittelijä.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa
E-thesis-palvelussa.


Väittelijän yhteystiedot:

Samu Nyström
samu.nystrom(at)gmail.com
050 413 4093

2015

2014

2013