Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta
 

Humanistinen tiedekunta

 

 

Ajankohtaista

Väitös: Suomalaisen kaunokirjallisuuden Helsinki-kuvauksista viimein laajaa tutkimustietoa

Lieven Ameel. Kuva: Saša Tkalčan   Helsingin yliopistossa on valmistunut väitöstutkimus, jossa ensimmäistä kertaa tarkastellaan Helsinki-kokemuksia suomenkielisessä kaunokirjallisuudessa.

Suomalaisessa kirjallisuudentutkimuksessa Helsinki ja sen kirjallisuus ovat jääneet vähäiselle huomiolle. Taustalla on ajatus suomalaisen kaunokirjallisuuden hitaasta siirtymisestä metsästä kaupunkiin ja kaupunkimaiseman myöhäisestä tulemisesta kirjallisuuteen. Kirjallista Helsinkiä on pitkään pidetty – V.A. Koskenniemen ja Maila Talvion sanoja lainaten – eräänlaisena Tuhkimona, nuorena tyttönä vailla ansiokasta historiaa, ainaisena nousukkaana.

FM Lieven Ameelin 14. kesäkuuta tarkastettava väitöskirja Moved by the City. Experiences of Helsinki in Finnish Prose Fiction 1889–1941 kuitenkin osoittaa, että kaupunkikuvaukset ovat olleet voimakkaasti esillä suomenkielisessä proosakirjallisuudessa aina sen alkuvuosikymmenistä lähtien. Jo vuosisadan vaihteen Helsinki-kirjallisuudesta löytyy rikas ja monipuolinen kaupunkikokemusten kirjo.


Reuna-alueita ja liikkumisen kuvauksia

Pitkään on korostettu Tulenkantajien roolia Helsinki-kuvaajina. Ameel esittää, että kun kaupunkikuvaukset sotien välisenä aikana muuttuivat, murros tapahtuikin teoksissa, jotka liikkuivat lajeiltaan ja tematiikaltaan periferiassa.

1920- ja 1930-luvun kirjallisuudessa yhtenäisen kaupungin tilalle tuli vähitellen hajanainen ja osin jopa epätodellinen maisema. Ennen kaikkea kokemus kaupungista estetisoitui. Samalla pääkaupungin keskustan merkitys väheni, ja etualalle nousivat kaupungin reuna-alueet ja tietyt yksittäiset kaupunginosat.

Lieven Ameel tutkii kirjallista Helsinkiä henkilöhahmojen kokemusten kautta. Erityishuomion kohteena ovat liikkumisen kuvaukset kaupunkitilassa. Niiden kautta syntyy luontevasti etenevä tarina Helsinki-kokemusten kehityksestä, aina Helsinkiin saapumisesta kaupungin syvään tuntemiseen.


Tulkittuna yli 60 romaania ja novellia Ahosta Hämäläiseen

Lieven Ameelin väitöstutkimuksen aineisto koostuu yli kuudestakymmenestä romaanista, novellikokoelmasta ja yksittäisestä novellista. Avainteoksia ovat Juhani Ahon Helsinkiin (1889), Eino Leinon Jaana Rönty (1907) Arvid Järnefeltin Veneh'ojalaiset (1909), Mika Waltarin Suuri illusioni (1928), Joel Lehtosen Henkien taistelu ja Helvi Hämäläisen Säädyllinen murhenäytelmä (1941). Osa analysoiduista Helsinki-teoksista on tähän asti jäänyt vaille huomiota, ja tutkimus avaa uusia näkökulmia myös tunnetumpaan kirjallisuuteen.

Englanniksi kirjoitettu tutkimus on ensimmäinen väitöskirja ja ensimmäinen monografia, joka tarkastelee Helsinki-kokemuksia suomenkielisessä kirjallisuudessa.

Väitöstilaisuus järjestetään 14.6.2013 osoitteessa Helsingin yliopiston päärakennus, Auditorium XII. Vastaväittäjänä on Prof. Bart Keunen, Ghent University / Gentin yliopisto (Belgia), ja kustoksena on professori Pirjo Lyytikäinen.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa
E-thesis-palvelussa.


Väittelijän yhteystiedot:

Lieven Ameel
lieven.ameel(at)helsinki.fi

2015

2014

2013