Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta
 

Humanistinen tiedekunta

 

 

Ajankohtaista

Riho Grünthalin monikielisyyshankkeelle rahoitus

Suomen Akatemia ja Unkarin tieteellinen tutkimusrahasto OTKA rahoittavat kolmea suomalaisten ja unkarilaisten tutkijoiden yhteishanketta teemalla Muuttuva kielellinen maisema suomalais-ugrilaisissa puheyhteisöissä ja erityisesti sen vaikutus yhteiskuntaan ja kulttuuriin.


Riho Grünthal
Helsingin yliopiston humanistisesta tiedekunnasta tutkii yhdessä Márta Csepregin (Eötvös Loránd University, Budapest) kanssa monikielisiä käytänteitä suomalais-ugrilaisissa yhteisöissä. Yhteishanke keskittyy erityisesti suomalais-ugrilaisiin vähemmistökieliin ja monikielisyyden ilmenemismuotoihin arkielämässä. Tutkimuksen avulla selvitetään muun muassa, mikä rooli kielen julkisella asemalla on ja miten yksittäisten kielenpuhujien asenteet vaikuttavat jokapäiväiseen kielenkäyttöön.

Suunnattu rahoitus on ensimmäinen yhteisrahoitus Akatemian ja OTKA:n välillä. Rahoitusta myönnettiin tieteellisesti korkeatasoisille hankkeille, joissa edistetään suomalais-unkarilaista tutkimusyhteistyötä.


Kielenkäyttö sosiaalisessa mediassa

Grünthalin ja Csepregin hankkeen lisäksi rahoitusta sai kaksi muuta hanketta:

Kristiina Jokinen Helsingin yliopistosta tutkii yhdessä Tamás Váradin (Hungarian Academy of Sciences, Budapest) kanssa kielenkäyttöä sosiaalisessa mediassa ja sen vaikutusta puheyhteisöjen kielelliseen maisemaan. Projektissa luodaan vapaasti saavutettavia verkkoresursseja ja tuetaan yhteisöllistä verkkosisällön tuottamista käyttäen olemassa olevia kieliresursseja (komi, udmurt, mari, saame) sekä teknologiaa, jossa paralleelisia korpuksia hyödynnetään sanakirjojen luonnissa. Kielenkäyttöä sosiaalisessa mediassa tutkitaan tarkastelemalla muun muassa verkkokeskusteluja ja blogikommentointia.

Roman Yangarber Helsingin yliopistosta tutkii yhdessä Anna Fenyvesin (University of Szeged) kanssa suomalais-ugrilaisten kielten elvyttämistä tietokoneavusteisten kielenkäyttöohjelmien avulla. Hankkeen tavoitteena on tuottaa nettipohjaisia apuvälineitä suomalais-ugrilaisten vähemmistökielten puhujien avuksi. Nämä työkalut edesauttavat kielen oppimista hyödyntämällä viimeisimpään teknologiaan perustuvia automaattisia opetustekniikoita sekä oikeinkirjoitus- ja kieliopintarkistusohjelmia.

2015

2014

2013