Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta
 

Humanistinen tiedekunta

 

 

Ajankohtaista

Vuoden Kristiina -palkinto Monika-Naiset liitolle

Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaine antoi Vuoden Kristiina 2013 -nimityksen ja kunniakirjan Monika-Naiset liitto ry:lle oppiaineen Sadonkorjuujuhlassa tiistaina 21.5.


– Halusimme tänä vuonna painottaa sukupuolen ja etnisyyden kysymysten näkyväksi tekemistä, sanoo sukupuolentutkimuksen professori Marjut Jyrkinen.

Vuoden Kristiina -palkinnon jakajat kiittävät Monika-Naiset liiton toimijoita ainutlaatuisesta työstä maahanmuuttajanaisten aseman parantamiseksi Suomessa.

– Liitto tarttuu rohkeasti kysymyksiin sukupuolen, luokan, kansalaisuuden ja etnisyyden risteymistä, ja valtakunnallisena toimijana se ylläpitää keskustelua Pohjois-Suomesta aina pääkaupunkiseudulle saakka.

Monika-Naiset liitto on tehnyt pitkäjänteisesti töitä parantaakseen maahanmuuttajanaisten asemaa Suomessa, palkinnon jakajat kehuvat. Liitto tarttuu rohkeasti feministisiin aiheisiin moninaisuudesta, sukupuolistuneesta väkivallasta ja rasismista.  Liitto on kehittänyt erityispalveluja väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille ja heidän lapsilleen. Liiton luoma matalan kynnyksen Voimavarakeskus-toiminta tarjoaa apua vuosittain noin 600 väkivallan uhrille.

Vuoden Kristiina -palkinto kantaa sukupuolentutkimuksen oppiaineen edeltäjän Kristiina-instituutin nimeä. Se myönnetään vuosittain sukupuolentutkimuksen tunnetuksi tekemisestä ja sukupuolen perusteella tapahtuvan syrjinnän ja eriarvoisuuden vähentämiseksi tehdystä työstä. Palkinto myönnettiin nyt kolmannentoista kerran.


Palkittu gradu tarkastelee kirkon homopohdintoja

Vuoden 2013 sukupuolentutkimuksen gradupalkinnon sai Nina Järviö uskontotieteen pro gradu -tutkielmastaan ”Pervo kirkko? Queer-teologia Suomen ja Ruotsin evankelis-luterilaisten kirkkojen homoseksuaalisuutta käsittelevissä lausunnoissa vuosina 1951–2010” .

Lena Näre ja Nina Järviö. Kuva: Mika Federley

Lena Näre ja Nina Järviö.

– Nina Järviön työ on innovatiivinen, ajankohtainen ja tärkeä tutkimus evankelisluterilaisen kirkon kannoista homoseksuaalisuuteen, sanoo valinnan tänä vuonna tehnyt Lena Näre.

Järviön aineistona on Suomen ja Ruotsin luterilaisen kirkon julkaisuja 50-luvun alusta vuoteen 2010 saakka. Tutkielma osoittaa, että Ruotsin ja Suomen evankelis-luterilaisten kirkkojen homoseksuaalisuutta koskevat pohdinnat ovat edenneet samankaltaisina. Kirkkojen homoseksuaalisuutta käsittelevissä uusimmissa julkaisuissa oli löydettävissä queer-teologisia pohdintoja.

– Tutkielmassa on vahva sukupuolentutkimuksellinen ote. Sen merkittävin anti on innovatiivinen queer-teologian soveltaminen tutkimusaiheeseen, mikä vie eteenpäin niin uskontotiedettä, teologiaa kuin sukupuolentutkimusta.

Sukupuolentutkimuksen gradu jaettiin tänä vuonna yhdeksättä kertaa. Tämän vuoden gradupalkinnon saajiksi ehdotettiin tutkielmia kasvatustieteestä, suomen kielestä, yleisestä kirjallisuustieteestä, uskontotieteestä, sosiaalipsykologiasta ja sosiologiasta.

– Tutkielmien oppiaineiden laaja kirjo ja tänä vuonna erityisen korkea taso ovat osoitus siitä, että monitieteinen sukupuolentutkimus on voimissaan keskustakampuksen tiedekuntien eri oppiaineessa, Lena Näre toteaa.

Linkit:

2015

2014

2013