Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta
 

Humanistinen tiedekunta

 

 

Ajankohtaista

Väitös: Pauli Rahkonen, suomalais-ugrilainen kielentutkimus

MA Pauli Rahkonen väittelee 11.5.2013 kello 10 aiheesta "The South-Eastern Contact Area of Finnic Languages in the Light of Onomastics".


Väitöskirjan keskeinen tutkimuskysymys on selvittää itämerensuomen ja mordvan puhuma-alueiden välissä muinoin puhuttujen uralilaisten kielten äänteellisiä ja leksikaalisia piirteitä nimistöntutkimuksen avulla. Vanhat venäläiset kronikat mainitsevat tshuudit, merjalaiset, muromalaiset ja meshchoralaiset. Kaikkia näitä on tarkasteltu kielen ja asutushistorian kannalta.

Lisäksi väitöskirjassa esitellään Suomen, Karjalan ja Pohjois-Venäjän alueella puhuttuun ennen tuntemattomaan uralilaiseen x-kieleen liittynyttä nimistöä. Nimistön antamaa kuvaa on melko laajasti vertailtu arkeologian tutkimustulosten kanssa.

Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, Auditorium XII, Unioninkatu 34. Vastaväittäjänä on FT Irma Mullonen, Karjalan tiedeinstituutti, Petroskoi, ja kustoksena on professori Janne Saarikivi.

Väitöskirjaa myy Pauli Rahkonen.

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis-palvelussa.


Väittelijän yhteystiedot:

Pauli Rahkonen
pauli.rahkonen(at)gmail.com

2015

2014

2013