Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta
 

Humanistinen tiedekunta

 

 

Ajankohtaista

Väitös: Euroopan perusta on monikulttuurinen

Eurooppalainen tiede ja filosofia syntyivät eri perinteiden kohtaamisesta ja oman tradition kyseenalaistamisesta, selviää 9. helmikuuta tarkastettavasta filosofian alan väitöksestä.


– Euroopan historiallinen perusta on olennaisesti monikulttuurinen. Ajatus Euroopasta itsenäisenä ja yhtenäisenä kulttuurina on sitä vastoin huomattavasti myöhempi idea, toteaa väittelijä Timo Miettinen.

Eurooppa on ymmärretty perinteisesti maantieteelliseksi tai kulttuuriseksi käsitteeksi, vaikka nykyisin siitä puhutaan myös poliittisena ja taloudellisena yksikkönä. Miettinen korostaa, että Euroopan merkityksellä on myös filosofinen ulottuvuus.

Tutkimuksen lähtökohtana on valistuksen ajalta periytyvä keskustelu Euroopasta filosofisena ideana. Tähän keskusteluun on olennaisesti liittynyt kysymys siitä, miksi juuri antiikin klassisesta kulttuurista syntynyt perinne tuotti ajatuksen yleispätevistä totuuksista, kaikille yhteisistä näkemyksistä tai arvoista.

Väitöskirja osoittaa, että eurooppalainen tiede ja sen pyrkimys yleispätevyyteen olivat olennaisesti kytköksissä monikulttuurisuuteen. Vaikka filosofian syntyä jäsennetään usein yksittäisten ajattelijoiden kautta, sen taustalla olivat erityisesti Välimeren alueella syntyneet sosiaaliset ja kulttuuriset vuorovaikutuksen muodot. Filosofian juuret eivät olleet niinkään yksilöllisessä pohdinnassa vaan erilaisissa poliittisissa ja maantieteellisissä käytännöissä, joiden ytimessä oli pyrkimys oman ja vieraan välisen eron ylittämiseen. Esimerkiksi tieteelle ominainen "teoreettinen tarkastelu" tarkoitti esifilosofisessa merkityksessään matkakertomusta, joka käsittelee vieraan kulttuurin uskonnollisia tai sosiaalisia tapoja.

Tutkimus tarjoaa uudenlaisen tulkinnan eurooppalaisen universalismin luonteesta ja historiallisesta alkuperästä. Yksipuolisen voimapolitiikan tai kulttuuri-imperialismin sijaan universalismin keskiöön asettuvat uudistamisen ja kritiikin ideat.

Tutkimus päätyy kysymään, onko Eurooppaa mahdollista lähestyä yksittäisten totuuksien tai arvojen sijaan dynaamisena perinteenä – tehtävänä, joka kehittyy olennaisesti myös kriisien välityksellä.

---

FM Timo Miettinen väittelee 9.2.2013 kello 10.15 aiheesta "The Idea Of Europe in Husserl's Phenomenology – A Study in Generativity and Historicity" (Euroopan idea Husserlin fenomenologiassa).

Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Helsingin yliopistomuseo Arppeneaum, Auditorio (2.kerros), Snellmaninkatu 3. Vastaväittäjänä on professori Anthony Steinbock, Southern Illinois University of Carbondale, ja kustoksena on professori Matti Sintonen.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Philosophical Studies from the University of Helsinki. Väitöskirjaa myy Timo Miettinen, timo.pa.miettinen(at)helsinki.fi.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa
E-thesis-palvelussa.


Väittelijän yhteystiedot:

Timo Miettinen
timo.pa.miettinen(at)helsinki.fi

2015

2014

2013