Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta
 

Humanistinen tiedekunta

 

 

Ajankohtaista

Suomen ensimmäinen tietokirjallisuuden professori Helsingin yliopistoon

Humanistiseen tiedekuntaan on perustettu Suomen ensimmäinen tietokirjallisuuden ja -kirjoittamisen professuuri, jonka myötä alan tutkimus ja opetus vahvistuu merkittävästi.


Uuden pysyvän tehtävän mahdollistavat lahjoitukset, joita Helsingin yliopistolle ovat tehneet Tietokirjallisuuden edistämiskeskus, Suomen tietokirjailijat ry, Tieteen tiedotus ry ja Lauri Jäntin säätiö.

– Tietokirjallisuuden tutkimukselle ja opetukselle on yhteiskunnassa vahva tilaus, perustelee Suomen tietokirjailijoiden toiminnanjohtaja Jukka-Pekka Pietiäinen.

Tähän asti kirjallisuuden alan kaikki noin 25 professuuria Suomessa ovat olleet kaunokirjallisuuden opetukseen ja tutkimukseen liittyviä. Kuitenkin 80 prosenttia suomalaisesta kirjallisuudesta ja 90 prosenttia kotimaisten tekijöiden teoksista on tietokirjallisuutta.

Tietokirjallisuutta ovat esimerkiksi historiateokset, oppikirjat, matkaoppaat, sanakirjat ja tieteelliset monografiat. Ajankohtaista tieto- ja oppikirjallisuutta tarvitaan suomalaisessa yhteiskunnassa, jonka menestys perustuu vahvasti koulutukseen, opetukseen ja sivistykseen. Tiedon tarve kasvaa koko ajan.


Tietokirjallisuus voimakkaassa murroksessa

Uusi professuuri luo ytimen, jonka ympärille kootaan alan opetusta, tutkimusta ja asiantuntijoita.

Tietokirjallisuuden tutkimuksessa keskitytään muun muassa tekstilajeihin, kerronnan keinoihin, historiaan, kirjailijoihin ja lukutottumuksiin. Monitieteistä otetta tarvitaan, kun tutkitaan esimerkiksi tietokirjallisuuden käyttötapoja, tulevaisuutta tai suhdetta mediaan.

Tietokirjallisuus elää digitaalistuneessa maailmassa voimakasta murrosta. Kehityksessä on uhkia ja mahdollisuuksia, mutta vaikutuksia ei vielä tunneta riittävästi.  Myynnit ovat laskeneet, mutta toisaalta sähköinen julkaiseminen etenee usealla rintamalla.


Monitieteistä ja työelämään tähtäävää opetusta

– Uusi professuuri sijoittuu laitoksellemme ja vahvistaa merkittävästi opetusta, jota tietokirjallisuudesta on tähän asti ollut tarjolla, toteaa Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitoksen johtaja, professori Jyrki Kalliokoski.

– Laitoksellamme on jo järjestetty kustannustoimittajan työhön ja tietokirjallisuuteen liittyviä kursseja. Kursseilla opettajina ovat toimineet laitoksen alumnit, minkä ansiosta opiskelijat ovat saaneet kontakteja työelämään. Suomen kielen oppiaineessa on lisäksi tehty monia tietokirjallisuuteen liittyviä opinnäytetöitä.

Helsingin yliopistossa tietokirjallisuuden opetusta on viime vuosina saanut myös viestinnän oppiaineessa sekä Avoimen yliopiston ja Palmenian kursseilla.

Tavoitteena on, että jatkossa esimerkiksi biologian, lääketieteen, historian, sosiologian tai kielitieteen opiskelijat voivat pääaineensa ohella halutessaan saada tietokirjoittamisen opetusta.


Lisätietoja:

Professori, laitoksen johtaja Jyrki Kalliokoski
Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
(09) 191 23324 tai 040 753 9256
jyrki.kalliokoski(at)helsinki.fi

Toiminnanjohtaja Jukka-Pekka Pietiäinen
Suomen tietokirjailijat ry
050 543 9891
jukka-pekka.pietiainen(at)suomentietokirjailijat.fi

2015

2014

2013