Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta
 

Humanistinen tiedekunta

 

 

Ajankohtaista

Humanistit esillä Tiedekulman alumniviikoilla

Tiedekulman alumniviikkojen 14.1.–28.2. aikana luvassa on asiaa alumnitoiminnasta ja sen mahdollisuuksista sekä keskusteluhetkiä ajankohtaisista teemoista.


Viikoilla esitellään Helsingin yliopiston alumnitoimintaa ja tarjotaan alumneille mahdollisuuksia ideoida ja kehittää alumnitoiminnan tulevaisuutta. Tapahtumissa pohditaan alumnien suhdetta niin yrittäjyyteen, tieteeseen kuin opiskelijoihinkin sekä mietitään yhdessä keinoja, joilla yliopisto voisi yhä enemmän tukea kasvattejaan myös valmistumisen jälkeen.

Mukana on myös humanistisen tiedekunnan tarjoamaa ohjelmaa.


Maanantai 21.1. klo 16.00–18.00
Suomalaisten etunimet (Tiedekulman yläkerta)

Yliopiston almanakkatoimiston johtaja Minna Saarelma-Paukkala, suomen kielen jatko-opiskelija Lasse Hämäläinen ja yliopistonlehtori Terhi Ainiala.

Etunimistömme on 2000-luvulla moninaisempi kuin aiemmin. Suosikkinimet eivät ole yhtä suosittuja kuin vaikkapa 1970 luvulla, ja yhä harvempi löytää nimensä nimipäiväkalenterista. Millaisia oikein ovat aikamme nimeämistrendit? Kuinka nimet ylipäänsä päätyvät nimipäiväkalenteriin? Entä miltä henkilönnimistö näyttää internetissä, jossa nimeämistä ei ohjaa nimilaki vaan ainutlaatuisuuden vaatimus? Tilaisuuden alussa ja lopussa on vapaata keskusteluaikaa.


Tiistai 22.1.klo 17.00–19.00
Täydennyskoulutusinfoa alumneille

Mitä koulutusta Helsingin yliopisto tarjoaa alumneilleen vielä valmistumisen jälkeen? Miten erillisten opintojen opinto oikeutta haetaan? Mitä kielitestejä Kielikeskus tarjoaa? Miten tutkinnon suorittamisen jälkeen voi saada opettajan kelpoisuuden? Mitä jatko-opinto-oikeuteen vaaditaan?

Tule kuuntelemaan ja kysymään täydennys- ja jatkokoulutusmahdollisuuksista. Kysymyksiin vastaavat keskustakampuksen neljän tiedekunnan (humanistinen, käyttäytymistieteellinen, oikeustieteellinen ja valtiotieteellinen tiedekunta) sekä Kielikeskuksen, Avoimen yliopiston sekä koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian opintoneuvojat.

Lisätietoja: hum-alumni(at)helsinki.fi


Torstai 24.1. klo 16.00–17.00
Kuka kaipaa kääntäjää?

Miten käy tv-ohjelmien tekstityksille, kun alan kansainväliset jätit valtaavat markkinat? Tarvitaanko kääntäjiä käännöskoneiden aikakaudella? Mistä kääntämisessä ylipäätään on kyse? Kysymyksiin vastaavat yleisen kielitieteen emeritusprofessori Fred Karlsson, MTV3:lta irtisanoutunut ja alan vaihtoa suunnitteleva kääntäjä Hertta Oksanen, kieliyritys Lingsoftin toimitusjohtaja Juhani Reiman sekä käännöstieteen oppiainevastaava, professori Liisa Tiittula.


Maanantai 28.1. klo 16.00–18.00
Monikielinen koulu opettajan ja oppilaan näkökulmasta (Helsingin yliopiston päärakennus, sali 13)

Pohjoismaisten kielten professori Hanna Lehti-Eklund, suomen kielen tohtorikoulutettava Heini Lehtonen ja äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Katriina Rapatti. Keskustelua johdattelee äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan professori Liisa Tainio.

Miten oppilaiden erilaiset etniset ja kielelliset taustat näkyvät nykykoulussa? Osataanko koulussa hyödyntää oppilaiden ja oppilasryhmien monikielisyys? Millaista on oppilaiden keskinäinen vuorovaikutus yläkouluissa, joissa puhutaan 20:tä eri ensikieltä? Miten kieli, etninen tausta ja muut sosiaaliset tekijät kietoutuvat yhteen? Mitä tarkoittaa kielitietoinen koulu ja ketä se hyödyttää? Miten kielitietoisuus muuttaa käsitystä koulusta, opetuksesta ja oppimisesta? Minkälainen on suomen- ja ruotsinkielisten nuorten kielimaisema?

Tilaisuuden alussa ja lopussa on vapaata keskusteluaikaa. Keskustelua käydään suomeksi ja ruotsiksi. Paneldiskussion på finska och svenska. Huomioithan, että tilaisuutta ei järjestetä Tiedekulmassa, vaan Helsingin yliopiston päärakennuksen salissa 13.

Koko ohjelma www.helsinki.fi/alumni/alumniviikot.

Tervetuloa!

2015

2014

2013