Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta
 

Humanistinen tiedekunta

 

 

Ajankohtaista

Väitös: Näkövammaisten yhteisö alkoi vahvistua jo sata vuotta sitten

Suomalaiseen sokeainopetukseen omaksuttiin Keski-Euroopasta ja Pohjoismaista 1800-luvun jälkipuoliskolla laitoskeskeinen ajattelumalli. Helsingin yliopistossa 18. tammikuuta tarkastettava väitöstutkimus tuo esiin, että valittu malli oli alun vaikeuksien jälkeen onnistunut.


– Monet sokeat lapset menettivät laitosmallin myötä kosketuksensa lähiyhteisöön, mutta se valtava ponnistus, johon yhteiskunta heidät pakotti, teki useimmista heistä itsenäisiä ja omillaan toimeen tulevia kansalaisia, sanoo väittelijä Kari Huuskonen.

Sokeainlaitokset toimivat lukuisten ikäpolvien sekä aatteiden ja ajatusten kohtaamispaikkana. Ne toimivat pitkään myös näkövammaisten järjestöelämän ja yhteiskunnallisen toiminnan päänäyttämöinä. Yhteisöllinen toimintakulttuuri kanavoitui yhteiskunnallisiin muotoihin ja yhdessä selviytymisen strategiaksi. Jaettuina kokemuksina niistä on tullut olennainen osa sokeainyhteisön historian kerrontaa. Niiden avulla yhteisö on voinut rakentaa omanarvontuntoa ja itsekunnioitusta edistävää kertomusta itselleen.

– Tavoitteenani on ollut tuoda myös nämä menneisyyden ajatusmaailmat ja kokemukset osaksi akateemisessa vammaistutkimuksessa ajankohtaista keskustelua siitä, mitkä tai millaiset yhteiskunnalliset muutokset ja uudelleenjärjestelyt ovat edistäneet vammaisten kansalaisten yhteiskuntaan osallistumisen mahdollisuuksia ja mitkä eivät, museoamanuenssina Näkövammaisten Keskusliitossa työskentelevä Huuskonen toteaa.

18.1.2013 klo 12.00 (aud. P II) tarkastettava FM Kari Huuskosen folkloristiikan väitöskirja Pimeyden puolelta – modernisaation kokemukset näkövammaisten kerrontayhteisössä tarkastelee näkövammaisten ensimmäisten järjestäytyneiden sukupolvien modernisaatiokokemusten rakentumista 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alkuvuosikymmenien kerrontakontekstissa.


Väittelijän yhteystiedot:

Kari Huuskonen
Museoamanuenssi
Näkövammaisten Keskusliitto ry
Marjaniementie 74
00930 HELSINKI
(09) 3960 4676
kari.huuskonen(at)nkl.fi

2015

2014

2013