Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta
 

Humanistinen tiedekunta

Tietoa tiedekunnasta:

Kanslian yhteystiedot:

Unioninkatu 40, 3. krs
Humanistinen tiedekunta
PL 24
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: 0294 1911 (vaihde)
Telefax: 02941 23100
Peruskoulutus:
hum-info(at)helsinki.fi
Jatko-opinnot:
hum-postgrad(at)helsinki.fi

Aukioloajat

WebOodi Humanistinen tiedekunta Facebookissa

Flamma-intranet

töissä.fi

http://www.helsinki.fi/alumni/

Ajankohtaista

Väitös: Karina Lukin, folkloristiikka

Karina Lukin tarkastelee tutkimuksessaan Kolgujevin saarella asuvien nenetsien paikantajua heidän arjessaan ja puheessaan.


Aineisto on kerätty kenttätöissä 2000-luvulla. Saaren nenetsien suhdetta tundraan voi luonnehtia traagiseksi. 1900-luvun alussa he asuivat koko saarta ja harjoittivat poropaimentolaisuutta. 1900-luvun jälkipuoliskolla nenetsit asutettiin Bugrinon asutuskeskukseen, joka ei täyttänyt neuvostopropagandan idealistisia lupauksia. Tundra on edelleen konkreettinen ja symbolinen elinehto Kolgujevin saarelaisille. Arjessa, muistelussa ja kerronnassa elää Kolgujevin saarta peittävä paikkojen verkosto, joka on osa yhteisön itseymmärrystä. Paikkoihin kiinnittyy myyttejä, pitkät sukupolvien ketjut, entiset kauppapaikat, menneet kotiseudut, niillä sijaitsevat pyhät paikat ja esimerkiksi ortodoksiset tsasounat. Arkisessa puheessa tundra ja asutuskeskus asetetaan vastakkain. Kerronnassa Bugrino asettuu elimelliseksi osaksi tundraa, joka on myös toimeentulon kannalta ratkaiseva maisema.

FM Karina Lukin väittelee 10.12.2011 kello 10.15 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta "Elämän ja entisyyden maisemat – Kolgujev nenetsien arjessa, muistelussa ja kerronnassa" (Landscapes of the Living and of Bygone Days. Kolguyev in the Everyday Life, Recollection and Narration of the Nenets). Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, sali 5, Fabianinkatu 33.

Vastaväittäjinä ovat Dr. Eva Toulouze, Pariisin ja Tarton yliopistot, ja professori Jarkko Niemi, Tampereen yliopisto, ja kustoksena on professori Lotte Tarkka.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia. Väitöskirjaa myy suomalaisen kirjallisuuden seura, www.finlit.fi/kirjat.

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis-palvelussa.


Väittelijän yhteystiedot:

Karina Lukin
karina.lukin(at)helsinki.fi

2011