Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta
 

Humanistinen tiedekunta

 

 

Ajankohtaista

Väitös: Miten sukupuoli näkyy kodinmuutosohjelmissa?

Elämäntyylitelevisioksi kutsutusta ohjelmaryppäästä on tullut näkyvä osa suomalaista televisiota 2000-luvun alkuvuosina. Sen keskeinen alakategoria on muutostelevisio, jonka ohjelmakonseptit perustuvat ennen ja jälkeen -rakenteelle sekä jakoon asiantuntijoihin ja "maallikko-osallistujiin".


FM Anne Sorosen 11.11.2011 tarkastettava väitöstutkimus keskittyy suomalaisiin sisustamista käsitteleviin kodinmuutosohjelmiin: Innoon (2004, Nelonen) ja Kodin kääntöpiiriin (2001–2005, YLE TV2). Tutkimuksen ensisijainen aineisto koostuu sarjojen kevätkaudella 2004 esitetyistä jaksoista.

Kodinmuutosohjelmissa on kyse itsen esittämisestä ja itsen ihannekuvan työstämisestä kulutusvalinnoin ja sisustusasiantuntijan opastuksen kautta. Tutkimuksen pääkysymys on: miten ja millaisia sukupuolitetun itsen esityksiä kodinmuutosohjelmissa tuotetaan? Sen ohella kysytään: kuinka sukupuolen tekemisen tavat risteävät yhteiskuntaluokkaisuuden ja seksuaalisuuden ulottuvuuksien kanssa?

Kodinmuutosohjelmissa rakennetaan vaikutelmaa muutoskotien ja niiden asukkaiden tavallisuudesta. Vaikka se kytkeytyy usein osallistujien asumiseen omistusasunnoissa, keskiluokkaisiin ammattinimikkeisiin ja heteroseksuaalisuuteen, on kyse ennen kaikkea tavallisuuden aktiivisesta tuottamisesta, tavallistamisesta.

Ihanteellisen maallikkosisustajan hahmo näyttäytyy kulttuurisesti kaikkiruokaisena, rohkeana ja vastaanottavaisena uusille ideoille. Sisustuksen päivittäminen määrittyy sukupuolen tekemisen alueeksi, joka edellyttää harkintaa, vaivannäköä, asiantuntijatietämystä ja riittävää budjettia.

Elämäntyylitelevision tutkimuksessa on kiinnitetty huomiota miespuolisiin asiantuntijoihin ja heidän kykyynsä neuvotella uudelleen merkityksiä, jotka liittyvät kodin ja kodinsisustuksen määrittymiseen feminiinisinä sfääreinä. Tutkimus osallistuu tähän keskusteluun analysoimalla Innon miespuolisen sisustusasiantuntijan ja Kodin kääntöpiirin neljän naispuolisen sisustusasiantuntijan hahmoja.

Tutkimuksessa pohditaan myös sitä, mihin seikkoihin kodinmuutosohjelmatyypin nousu 2000-luvun alkuvuosina liittyy.

Väitöstilaisuus järjestetään 11.11.2011 kello 12 Helsingin yliopiston päärakennuksessa, auditorio XII, Unioninkatu 34. Vastaväittäjänä on dosentti Iiris Ruoho, Tampereen yliopisto, ja kustoksena professori Kirsi Saarikangas.

Väitöskirja "Tavallisuudesta tyylikkyyteen? – Sukupuoli ja maku on luettavissa E-thesis-palvelussa.


Väittelijän yhteystiedot:

Anne Soronen
(09) 191 24325
anne.soronen(at)helsinki.fi

2011