Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta
 

Humanistinen tiedekunta

 

 

Ajankohtaista

Väitös pureutuu kielen monimutkaisuuteen

FM Kaius Sinnemäki väittelee 19.10.2011 kielen rakenteellisesta monimutkaisuudesta.


Väitöskirjan tavoite on kaksitahoinen: 1) määrittää monimutkaisuuden käsite siten, että tietyn osa-alueen (esim. taivutus, sanajärjestys) monimutkaisuutta voidaan verrata maailman kielissä ja 2) selvittää empiirisesti, missä määrin monimutkaisuus vaihtelee systemaattisesti kielen eri osa-alueilla ja missä määrin puheyhteisön sosiaaliset piirteet voivat siihen vaikuttaa.

Sinnemäki lähestyy aihetta kielitypologisesta näkökulmasta. Kielitypologia on yleiskielitieteellinen ala, jossa kielten rakenteellisia yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia vertaillaan maailmanlaajuisesti. Mielenkiinnon kohteina ovat kielten monimuotoisuus, eri osa-alueiden keskinäinen vaikutus sekä kielen rakenteen suhde sosiaalisiin, kognitiivisiin ja geneettisiin piirteisiin.

Aineiston perusteella sijanmerkinnän monimutkaisuus korreloi käänteisesti sanajärjestyksen monimutkaisuuden kanssa ("enemmän sijoja, vähemmän sanajärjestysrajoituksia"), ja morfologisen merkinnän puute korreloi subjekti-verbi-objekti sanajärjestyksen kanssa. Nämä tulokset vahvistavat aiempia alustavia käsityksiä ja antavat myös viitteitä kielen prosessoinnin mekanismeista, jotka voivat rajoittaa kielen monimutkaisuutta. Lisäksi pääjäsenten merkinnän monimutkaisuus korreloi käänteisesti puheyhteisön koon kanssa ("suurempi puhujayhteisö, yksinkertaisempi merkintä"), mikä antaa viitteitä kielen rakenteen sopeutumisesta sosiaaliseen ympäristöön, vastoin yleisiä käsityksiä.

Väitöskirja nostaa monimutkaisuuden tutkimusta kielitieteen reunamilta, selkiyttää kielen monimutkaisuuden käsitettä ja luo pohjaa aiheen kielitieteelliselle jatkotutkimukselle. Erityisesti monimutkaisuuden käsitteen selkiyttämisestä hyötyvät myös soveltavan kielitieteen alat, kuten kielen oppimisen ja opettamisen tutkimus.

Väitöstilaisuus järjestetään 19.10.2011 kello 12 Arppeanumin auditoriossa osoitteessa Snellmaninkatu 3. Vastaväittäjänä on tohtori, tutkimusryhmän johtaja Michael Cysouw, Ludwig Maximilian University (LMU) of Munich ja kustoksena professori Fred Karlsson.

Väitöskirja "Language universals and linguistic complexity – Three case studies in core argument marking" on luettavissa E-thesis-palvelussa.

2011