Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta
 

Humanistinen tiedekunta

 

 

Ajankohtaista

Englannin tekstikorpus täyttää 20 vuotta

Helsingin yliopistossa valmistui vuonna 1991 englannin kielen historiallinen tekstikorpus, joka oli aikansa tapaus. Korpustutkimus on yhä yksi Helsingin kielentutkimuksen valteista.

 

Terttu Nevalainen. Kuva: Mika Federley
Varhainen liikkeelle lähtö korpustutkimuksessa antoi etulyöntiaseman, sanoo VARIENG-huippuyksikön johtaja Terttu Nevalainen.

Helsinki Corpus of English Texts oli valmistuessaan vuonna 1991 maailman ensimmäinen laaja englannin kielen historiallinen sähköinen tekstikokoelma. Se on yksi englannin historiallisen lingvistiikan keskeisimmistä saavutuksista. Korpus koottiin tiimityönä Helsingin yliopiston englannin kielen laitoksella emeritusprofessori Matti Rissasen johdolla.

Ei ollut sattumaa, että englannin tekstikorpuksen kehitys lähti vahvasti liikkeelle juuri Helsingin yliopistossa. Täällä kielihistorialla on pitkät kansainväliset tutkimusperinteet, ja 1980-luvun alkupuolella englannin kielen laitokselle muodostui aktiivinen juniori- ja senioritutkijoiden yhteisö.

Tutkimusrahoittajat suhtautuivat ennakkoluulottomasti teknologisiin innovaatioihin myös humanistisilla aloilla. Helsingin yliopiston ja Suomen Akatemian tuella hankkeeseen saatiin palkattua avustavaa henkilökuntaa, joka saattoi tutkijoiden valitsemat tekstit tietokoneluettavaan muotoon.

Helsingin korpusta on työstetty vuosien aikana yhä kattavammaksi, ja myös muita merkittäviä korpuksia on syntynyt. Viime vuosina keskeinen rooli korpustutkimuksessa on ollut Suomen Akatemian englannin kielen vaihtelun, kontaktien ja muutoksen huippuyksikkö VARIENG:illa, johon kuuluu viitisenkymmentä jäsentä Helsingin ja Jyväskylän yliopistoista.

– Helsingin historiallinen korpustutkimus on aina ollut kansainvälistä. Varhainen liikkeelle lähtö antoi etulyöntiaseman, jota on voitu hyödyntää moniin uusiin tutkimusavauksiin, sanoo VARIENG:in johtaja Terttu Nevalainen.

– Seuraavan sukupolven korpukset ovat vieneet alan tutkimusta merkittävästi eteenpäin. Ne on toteutettu nuorten ja varttuneiden tutkijoiden tiimeissä. Nyt kun digitaaliset aineistot ovat vakiinnuttaneet asemansa kielentutkimuksessa, tieteiden rajat ylittävät yhteistyöhankkeet ovat tulleet entistäkin tärkeämmiksi.

Korpustutkimukseen halutaan panostaa, ja se on myös yksi Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan tutkimuksen painopistealoista 2010–2012. Eri kieliaineissa koostettuja laajoja korpuksia hyödynnetään monipuolisesti tutkimuksessa ja opetuksessa sekä erilaisissa sovelluksissa kuten kieli- ja käännösteknologiassa sekä sanakirjojen teossa.

Englannin tekstikorpuksen 20-vuotisjuhlan kunniaksi Helsingin yliopistolla on tällä viikolla käynnissä konferenssi, jossa keskitytään historiallisen korpuslingvistiikan ajankohtaisimpiin kysymyksiin ja tulevaisuuden näkymien tarkasteluun. Historiallisia korpuksia on tätä nykyä maailmalla jo runsaasti, ja aihe kiinnostaa. Tapahtumaan osallistuu kaikkiaan noin 140 tutkijaa eri puolilta maailmaa.

Helsinki Corpus Festival 28.9.-2.10.2011 »»

The Research Unit for Variation, Contacts and Change in English (VARIENG) »»

2011